Hvordan indlejrer jeg som studerende et billede i et diskussionssvar?

Du kan indlejre en billedefil direkte ind i diskussionssvar ved at benytte billede-ikonet. Billeder kan indlejres fra internettet eller dine Canvas-brugerfiler. Hvis en ændring foretages til din billedkilde efter du har indlejret det i et diskussionssvar, vil billedet der er tilføjet dit diskussionssvar ikke blive ændret.

Bemærk:

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på linket Diskussioner (Discussions).

Åbn diskussion

Klik på en diskussionstitel.

Skriv svar

Skriv svar

Opret et nyt diskussionsindlæg ved at klikke på tekstfeltet Svar (Reply).

Tilføj billede fra værktøjslinjen

Tilføj billede fra værktøjslinjen

For at tilføje et billede fra værktøjslinjen skal du klikke på Billed-ikonet [1].

Du kan også uploade et billede fra menuen for billedindstillinger. For at se yderligere billedindstillinger skal du klikke på pilen for Billedindstillinger (Image Options) [2]. Vælg derefter indstillingen Upload billede (Upload Image) [3].

Bemærk: For at se Billed-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [4].

Tilføj billede fra menulinjen

Tilføj billede fra menulinjen

Du kan tilføje et billede ved hjælp af menulinjen i Rich Content Editor. Menulinjen viser titlen på Rich Content Editor-værktøjer og kan være at foretrække for dem, som bruger tastaturnavigation.

For at uploade et billede ved hjælp af menulinjen skal du klikke på menuen Indsæt (Insert) [1] og vælge muligheden Billede (Image) [2]. Du kan uploade nye billeder og integrere billeder fra dine brugerfiler [3].

Upload billede fra computeren

Som standard viser værktøjet til upload af billeder fanen Computer [1]. Klik eller træk og slip en billedfil til billedoverføreren for at uploade en fil fra din computer [2].

Bemærk: Billeder uploadet fra din computer ved hjælp af værktøjet til upload af billeder tilføjes til dine brugerfiler.

Vælg fil

Vælg fil

Vælg billedfilen [1], og klik på knappen Åbn (Open) [2].

Se valgt fil

Uploaderen viser billedfilnavnet [1] og en forhåndsvisning af billedet [2]. For at fjerne billedet, skal du klikke på Slet-ikonet [3].

Indlejr billede fra URL

Hvis du vil indlejre et billede ved hjælp af en URL, skal du klikke på fanen URL [1].

Indtast URL’en i feltet File URL [2].

Administrering af brugsrettigheder

Administrering af brugsrettigheder

Hvis det kræves af din institution, skal du vælge indstillinger for brugsrettigheder til dit billede.

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [1] skal du vælge en af de fem muligheder for brugsrettigheder:

  • Jeg er rettighedshaveren: originalt indhold oprettet af dig
  • Jeg har opnået tilladelse til at bruge filen: autoriseret tilladelse fra forfatteren
  • Materialet er i det offentlige domæne: eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret
  • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove: uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse
  • Materialet er licenseret under Creative Commons: denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [2].

Bemærk: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for dit billede, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

Administrer billedattributter

Administrer billedattributter

For at tilføje alternativ tekst til dit billede skal du indtaste en alternativ tekstbeskrivelse eller teksttags i feltet Alternativ tekst (Alt Text) [1]. Som standard viser feltet Alternativ tekst billedfilens navn. Alternativ tekst læses af skærmlæsere, og den vises, når et indlejret billede ikke kan vises.

Hvis billedet er dekorativt og ikke kræver alternativ tekst, skal du vælge indstillingen Dekorativt billede (Decorative Image) [2].

Som standard er visningsindstillingen Integrer billede (Embed Image) valgt for indlejrede billeder [3].

For at få vist billedfillinket skal du vælge visningsindstillingen Vis tekstlink (Display Text Link) [4]. Fillinket erstatter billedet i Rich Content Editor.

Indlejre billede

Send upload

For at integrere det valgte billede skal du klikke på knappen Indsend (Submit).

Bemærk: Billedet vil blinke, før det integreres i Rich Content Editor.

Se indlejrede billede

Se indlejrede billede

Se dit uploadede billede i Rich Content Editor. Du kan også tilføje eller redigere alt-tekst-tags og administrere indstillingerne for billedvisning.

Læg svar ud

Post Svar

Klik på Post Svar (Post Reply) knappen.

Se Diskussionssvar

Se Post

Se dit diskussionssvar.