Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan opretter jeg som studerende en diskussion?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan opretter jeg som studerende en diskussion?

Du kan muligvis oprette nye diskussioner i dit kursus. Disse diskussioner er en del af kurset og er adskilt fra oprettelse af en diskussion i en gruppe.

Bemærk:

  • Hvis Tilføj Diskussion (Add Discussion) knappen ikke vises, har din instruktør begrænset denne indstilling for dit kursus. Ikke desto mindre vil denne indstilling ikke påvirke diskussioner i kursusgrupper.
  • Hvis du tilføjer en fil til din diskussion, gemmes den i fagfiler i den uarkiverede mappe.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Tilføj Diskussion

Klik på Tilføj Diskssusion (Add Discussion) knappen.

Opret Diskussion

Opret Diskussion

Indtast en diskussionstitel i feltet Emnetitel [1].

Tilføj diskussionsindhold ved hjælp af Rich Content Editor [2]. Lær mere om at bruge Rich Content Editor.

Som standard kan alle sektioner i dit fag se og deltage i diskussionen. For at specificere specifikke sektioner til din diskussion skal du bruge rullemenuen Slå op på [3].

Du kan også vedhæfte filer til din diskussion [4].

Indstil diskussionsmuligheder og tilgængelighed

Indstil diskussionsmuligheder og tilgængelighed

Vælg indstillinger til din diskussion [1], og tilføj datoer, der angiver, hvornår dine klassekammerater kan se og deltage i din diskussion [2].

Bemærk: Hvis du ikke indstiller tilgængelighedsdatoer for din diskussion, kan du få adgang til den når som helst i løbet af fagets eller sektionens datoer.

Gem Diskussion

Gem Diskussion

Klik på knappen Gem (Save).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.