Hvordan ser jeg Moduler som studerende?

Nogle instruktører vil benytte moduler til at organisere kurset. Moduler kontrollerer hele flowet i faget samt dets indhold.

Bemærk: Din instruktør kan vælge at skjule Modul-linket i Navigation. Hvis modul-linket ikke er tilgængeligt, kan du stadig få adgang til modulelementer gennem andre områder af Canvas, som fx. Pensum eller Startside. Alternativt kan din instruktør vælge at skjule alle navigationslinks, undtagen moduler. Hvis andre navigationslinks ikke er tilgængelige, vil din instruktør gerne have, at du navigerer i faget ved hjælp af Moduler.

Åbn moduler

Åbn moduler

I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Se Moduler

I Moduler kan du se alle moduler i dit fag. Moduler er organiseret efter forløb.

Moduler indeholder indholdselementerne i hvert modul.

For at udvide eller skjule alle moduler skal du klikke på knappen Udvid alle / Skjul alle [1].

For at udvide eller skjule individuelle moduler skal du klikke på modulets Udvid- eller Skjul-pile [2].

Hvis du vælger at skjule eller udvide et eller flere moduler, bevarer siden Modulindeks tilstanden for hvert modul.

Bemærk:

 • Knappen Skjul alle vises, hvis et eller flere moduler udvides. Knappen Udvid alle vises, hvis alle moduler er skjult.
 • Siden Moduler understøtter genvejstaster. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturnavigationsgenveje, skal du trykke på Shift + spørgsmålstegn samtidigt på dit tastatur.

 

Se låst modul

Se låst modul

Din instruktør kan låse et modul indtil en bestemt dato. Låste moduler viser et låst ikon [1] og en oplåsningsdato [2].

Vis modulelement-ikoner

Vis modulelement-ikoner

Moduler kan blive udfyldt med forskellige typer af indhold inklusive sider, diskussioner, opgaver, quizzer, links og andre krav. Hvert modulelement indeholder også et typeikon:  

 • Side [1]: En side med indhold, der skal læses
 • Diskussion [2]: en diskussion for et fag
 • Quiz [3]: en quiz for et fag
 • Opgave [4]: en opgave i et fag
 • Link eller eksternt værktøj [5]: et eksternt link eller værktøj til visning uden for faget
 • Fil [6]: en fil til download eller visning

Vis krav

Vis krav

Hvis et modul indeholder krav, viser overskriften, om du skal opfylde alle krav eller vælge et krav [1].

Ved siden af ​​modulelementet kan du se, hvilken type krav der er nødvendig for at afslutte modulelementet [2]. Du skal opfylde alle nødvendige modulelementer, inden du kan gå videre til det næste modul. Nogle moduler kan kræve, at du afslutter modulelementerne i rækkefølge.

Afhængigt af modulelementtype kan kravene inkludere op til fem muligheder:

 • Vis (View): Du skal se elementet.
 • Marker som udført (Mark as done): Du skal markere modulelementet som afsluttet, før du kan gå videre til næste emne.
 • Bidrag (Contribute): Du skal skrive et svar på diskussionsemnet eller bidrage med indhold til en side.
 • Indsend (Submit): Du skal indsende opgaven, den vurderede diskussion eller quiz.
 • Opnå mindst X (Score at least X): Du skal indsende opgaven med mindst det viste resultat.

Se progressionsikoner

Se progressionsikoner

Modulelementer kan også bruges til at vise progression gennem et modul. Moduler og/eller modulelementer, der ikke er tilgængelige for dig, er gråtonede.

For ethvert modulikon kan du svæve over ikonet og se kravets meddelelse.

Ikonbetydninger kan ændre sig, afhængigt af om dit fag bruger krav:

 • Orange tankestreg-ikon [1]: Når det er ved siden af ​​et modulelement, er modulelementet forfaldent. Når det er ved siden af ​​modulets overskrift, er modulkravene ikke opfyldt.
 • Grønt flueben [2]: Modulelementet er afsluttet. For krav betyder dette ikon, at modulkravet er opfyldt.
 • Blåt info-ikon [3]: Modulelementet er indsendt, men er endnu ikke blevet vurderet.
 • Muligheds-mærkat [4]: Modulelementet kræver, at du vælger en opgavevej, inden der kan vises yderligere modulelementer.
 • Hvid cirkel [5]: Modulelementet er ikke påbegyndt.
 • Lås-ikon [6]: Modulet er låst, indtil en fremtidig dato. For forudsætninger betyder dette ikon, at det forrige modul ikke er afsluttet, så det ikke kan vises.
 • Lås-meddelelse [7]: Modulet kan indeholde yderligere oplysninger, der ikke kan nås, før navnet på opgaven i meddelelsen er blevet vurderet.

Se individuelt modulelement

Se individuelt modulelement

Hvert modul indeholder modulelementer. Hvert element indeholder modulelementets navn [1]. Elementer vil vise afleveringsdatoen (hvis der er en) [2], og antallet af point, opgaven er værd [3]. Hvis der blev tilføjet en opgaveliste-dato til et element uden bedømmelse, vises datoen ud for modulelementet [4].

Bemærk: Hvis din instruktør har placeret en ikke-offentliggjort quiz i modulet, vil du ikke være i stand til at se mulige points eller quizspørgsmål før quizzen er blevet offentliggjort.

Åbn modulelement

Åbn modulelement

For at starte et modul skal du klikke på det første element i modulet.