Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan indlejrer jeg medier fra en ekstern kilde i Rich Content Editor som studerende?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan indlejrer jeg medier fra en ekstern kilde i Rich Content Editor som studerende?

Du kan bruge Rich Content Editor til at indlejre video- og lydmedier fra eksterne ressourcer. Det er dit ansvar at sikre, at dit indhold er sikkert, før du indlejrer det i Canvas.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider og Test.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor ved at benytte en af Canvas-funktionerne, der undersøtter Editoren.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. For at få vist menuen Tastaturgenveje skal du klikke på tastaturikonet eller trykke på ALT+F8 (pc-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Åbn indlejringsværktøjet i værktøjslinjen

Åbn indlejringsværktøjet i værktøjslinjen

For at indlejre medier fra værktøjslinjen skal du klikke på Indlejrings-ikonet [1].

For at se Indlejrings-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [2].

Åbn værktøj til upload af medier i menulinjen

Åbn værktøj til upload af medier i menulinjen

Du kan også indlejre medier ved hjælp af menulinjen i Rich Content Editor. Menulinjen viser titlen på Rich Content Editor-værktøjer og kan være at foretrække for dem, som bruger tastaturnavigation.

For at indlejre medier ved hjælp af menulinjen skal du klikke på menuen Indsæt (Insert) [1] og vælge indstillingenIndlejr (Embed) [2].

Indtast indlejringskode

Indtast indlejringskode

Indsæt koden i feltet Indlejringskode (Embed Code) [1]. Klik derefter på knappen Indsend (Submit) [2].

Indlejr medier

Indlejr medier

Klik på knappen Indsend (Submit).

Forhåndsvis indlejret medie

Forhåndsvis indlejret medie

Forhåndsvis det indlejrede medie i Rich Content Editor.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.