Hvordan ser jeg som studerende Diskussioner?

Indekssiden for Diskussioner giver dig mulighed for at se alle diskussioner inden for et fag.

Bemærk:

 • Din instruktør kan vælge at skjule linket til Diskussioner i Fagnavigation. Hvis linket til Diskussioner ikke er tilgængeligt, kan du stadig få adgang til Diskussioner igennem andre områder af Canvas.
 • Hvis din diskussion ser anderledes ud end det, der vises i denne lektion, henvises der til vejledningerne Diskussioner - nyt design for mere information.

Åbn Diskussioner

Åbn Diskussioner

I Kursusnavigation (Cours Navigation) skal du klikke på Diskussioner (Discussions) linket.

Bemærk: Hvis linket Diskussioner ikke er tilgængeligt i fagnavigation, kan du få adgang til fagdiskussioner via siden Moduler.

Se diskussioner

Se diskussioner

Diskussionerne er organiseret i tre hovedområder.

Diskussioner [1]: Dette er aktuelle diskussioner inden for faget. Diskussioner sorteres efter seneste aktivitet. Du vil kun se denne sektionsoverskrift, hvis der er diskussioner i denne sektion.  

Fastgjorte diskussioner [2]: Dette er diskussioner, som din instruktør ønsker, at du skal være særlig opmærksom på, og de vises øverst på siden Diskussioner. Du vil kun se denne sektionsoverskrift, hvis din instruktør har angivet diskussioner i denne sektion.    

Lukket for kommentarer [3]: Disse diskussioner er manuelt lukket for kommentarer, eller det er efter diskussionens tilgængelig fra/til-dato. Dette er diskussioner, der kun er tilgængelige i skrivebeskyttet tilstand og sorteres efter seneste aktivitet. Du vil altid se denne sektionsoverskrift, selvom der ikke er nogen diskussioner i denne sektion.

Se individuel diskussion

Se individuel diskussion

Hver diskussion viser, om det er en diskussion med karakter [1], navnet på diskussionen [2], den dato, hvor det sidste diskussionssvar blev slået op [3], afleveringsdatoen (hvis nogen) [4] antal ulæste / samlede opslag til diskussionen [5], og om du abonnerer på diskussionen [6].

Du kan også se tilgængelighedsdatoer for individuelle diskussioner [7].

Et ulæst-ikon ved siden af en diskussion angiver en ulæst diskussion [8]. Antallet af ulæste / samlede opslag vises ikke i gruppediskussioner og diskussioner, der ikke har nogen diskussionssvar [9].

Der vil også være et peer review-ikon, hvis en bedømt diskussion er blevet tildelt peer reviews [10].

Se tilgængelige datoer

De første datoer, du kan se, er tilgængelighedsdatoerne. Din instruktør kan bruge tilgængelighedsdatoer til at begrænse diskussionssvar til et angivet datointerval. Tilgængelighedsdatoer er det tidsinterval, hvor diskussionen er tilgængelig for dig. Tilgængelighedsdatoer vises også på siden Opgaver for alle diskussioner med tildelte tilgængelighedsdatoer.

 • Hvis diskussionen ikke indeholder en dato, er diskussionen åben. Dvs. at du kan svare på diskussionen når som helst i løbet af dit fag [1].  
 • Hvis diskussionen siger Ikke tilgængelig før (Not Available Until) [dato], er diskussionen låst indtil den specificerede dato.
 • Hvis diskussionen siger Tilgængelig til (Available until) [dato], kan du svare på diskussionen indtil den angivne dato [3].
 • Hvis diskussionen er i sektionen Lukket for kommentarer (Closed for Comments) accepterer diskussionen ikke indsendelser [4]. Diskussioner i denne sektion kan vise "Blev låst d. [dato]" for at angive, hvornår diskussionen blev lukket for kommentarer [5].  

Bemærk: Hvis den anførte dato er indstillet til kl. 00.00, er sidste dag for aflevering af opgaven hele dagen før den anførte dato. For eksempel, hvis en opgave er tilgængelig indtil 15. december, kan du få adgang til opgaven indtil 14. december kl. 11:59 pm.

Se forfaldsdatoer

Det andet sæt datoer er afleveringsdatoer for hver respektive diskussion [1]. Dog gælder afleveringsdatoer kun for bedømte diskussioner. Eventuelle svar på diskussioner efter afleveringsdatoen markeres som ’for sent’. Nogle instruktører fratrækker point for sene svar. Du kan stadig svare på sene diskussioner før Tilgængelig til (Available until)-datoen.

Vær venligst opmærksom på, at afleveringsdatoen skal være før eller på tilgængelig-datoen. 

Afleveringsdatoer indeholder også et tidspunkt [2]. Hvis din instruktør ikke angiver et afleveringstidspunkt, viser den angivne dato fagets standardtidspunkt.

Filtrer diskussioner

Der er forskellige måder at filtrere diskussioner på:

 1. Vis alle eller kun ulæste diskussioner ved at vælge en indstilling i rullemenuen.
 2. Søg efter en diskussion ved at indtaste en diskussionstitel, et brugernavn eller et søgeord i feltet Søg (Search).
 3. Start en ny diskussion ved at klikke på knappen Tilføj diskussion (Add Discussion). (Bemærk: Nogle instruktører kan vælge at deaktivere denne indstilling.)
 4. Skift diskussionsindstillingerne for at markere opslag som læst manuelt ved at klikke på Indstillinger-ikonet.

Åbn diskussion

For at se diskussionsdetaljerne skal du klikke på diskussionens navn.

Se åben diskussion

Når en diskussion er tilgængelig for deltagelse, kan du se feltet Svar under diskussionsemnet [1]. For at svare på diskussionen, klik på knappen Svar.

Diskussionen viser også diskussionsemnet [2] og navnet på den person, der oprettede diskussionen [3].

Bemærk:

 • Hvis din diskussion ser anderledes ud end det, der vises i denne lektion, henvises der til vejledningerne Diskussioner - nyt design for mere information.
 • Siden Diskussioner understøtter genvejstaster. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Se besømt diskussion

Se besømt diskussion

Hvis din diskussion er bedømt, kan du se diskussionen på samme måde som almindelige diskussioner med yderligere oplysninger:

 • Detaljer om bedømt diskussion [1]: point og afleveringsdato for den bedømte diskussion, hvis nogen. Ikke alle bedømte diskussioner har en afleveringsdato.
 • Vurderingskriterie (Rubric) [2]vurderringskriterier som din instruktør har givet til den vurderede diskussion. En bedømt diskussion kan indeholde en rubrik. Før du sender dit svar, ønsker du måske at gennemgå diskussionsrubrikken.

Hvis du skulle misse afleveringsdatoen, kan du muligvis indsende et svar på diskussionen inden fagets sidste dag. Hvis den bedømte diskussion ikke har en afleveringsdato, kan du indsende et svar når som helst inden fagets sidste dag.

Se diskussion med påkrævede svar

Se diskussion med påkrævede svar

Hvis du ikke kan se svar fra andre studerende, skal du måske selv svare, før du kan se andres svar. Når du har svaret på diskussionen, vil andres svar være synlige.

Se gruppediskussion

Hvis en diskussion er en gruppediskussion, bliver du henvist til diskussioner i din gruppe.

Se låst diskussion

Se låst diskussion

Når en diskussion er låst, kan du ikke se nogen detaljer i diskussionsemnet. Du kan dog se den dato, hvor diskussionen vil være åben.

Se lukket diskussion

Se lukket diskussion

Både bedømte og ikke-bedømte diskussioner kan lukkes når som helst. Din instruktør kan informere om det i emnebeskrivelsen eller læseplanen, hvis en diskussion kun vil være tilgængelig i en bestemt periode.

Når en diskussion er lukket for kommentarer, kan du stadig se detaljerne i diskussionsemnet og eventuelle svar, men du kan ikke længere svare på diskussionen.

Diskussionen var enten tilgængelig til en bestemt dato, eller din instruktør lukkede emnet manuelt.