Hvordan indsender jeg en online opgave?

Du kan indsende onlineopgaver på Canvas ved hjælp af flere afleveringsformer. Instruktører kan vælge, hvilken type af online indsendelser de ønsker, du skal bruge. Du har måske også mulighed for at gen-indsende opgaver, hvis din instruktør tillader det.

Enhver vedhæftet fil tilføjet som en del af en bedømt opgaveindsendelse er også kopieret dine brugerfiler, men er ikke medtalt i din brugerkvote. Ikke desto mindre, når filen er blevet uploadet som en aflevering, kan du ikke slette filen. Filer er gemt i Indsendelsesmappen.

Før indsendelse af en opgave, ønsker du måske at gennemse alle opgaveinformationer, såsom opgaverubrikken, hvis der er en.

Denne lektion viser, hvordan en standard online opgave indsendes. Lær, hvordan du kan indsende en peer review-opgave (peer review assignment).

Tredjepartsfilapplikation-indsendelser

Du kan indsende opgaver fra Google Drive, Dropbox eller en anden tredjepartstjeneste via din desktopcomputer på to forskellige måder:

  1. Download filen til din computer og indsend som Filupload
  2. Del filen, kopier filens URL og indsend som et website URL

Mobile afleveringer

Du kan også indsende opgaver ved hjælp af din Android- eller iOS-enhed.

Bemærk: 

  • Måske er ikke alle filtyper tilgængelig for din opgave, afhængig af opgavens indsendelsenstype indstillet af din instruktør.
  • Ikke alle dine opgaver kan indsendes online. Hvis du ikke kan se linket Indsend opgave, kan det være, at din instruktør gerne vil have, at du indsender den på en anden måde, eller at tilgængelighedsdatoen er passeret. Se beskrivelse af opgaven for vejledning, eller kontakt din instruktør for at få hjælp.
  • Canvas understøtter ikke fil-uploads større end 5 GB.
  • Hvis det er aktiveret på din konto, afspiller Canvas en animation, når du indsender en opgave til tiden. Men hvis du foretrækker det, kan du deaktivere denne funktionsindstilling i dine brugerindstillinger.
  • Hvis den opgave, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din opgave muligvis funktionen Forbedring af opgaver. Se denne vejledning for mere information.
  • Gruppeopgaver understøtter ikke afleveringsformen med studerendes anmærkninger.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I Kursusnavigation skal du klikke på Opgaver (Assignments)-linket.

Bemærk: Du kan også få adgang til dine Opgaver igennem Pensum, Karakterbog, Kalender eller Moduler.

Se Kursusopgaver

Se Kursusopgaver

Klik på navnet for en opgave.

Start opgave

Start opgave

For at indsende en opgave skal du klikke på knappen Start opgave (Start Assignment).

Bemærk: Hvis du ikke kan se knappen Start opgave, kan det være, at din instruktør ikke vil have, at du indsender den online, eller at tilgængelighedsdatoen er passeret. Se beskrivelse af opgaven for vejledning, eller kontakt din instruktør for at få hjælp.

Se afleveringsforsøg

Se afleveringsforsøg

Din instruktør kan begrænse antallet af afleveringsforsøg, du får tildelt til en opgave. Hvis din opgave har et begrænset antal forsøg, kan du se antallet af forsøg, du har foretaget [1], og antallet af tilladte forsøg for opgaven [2].

Når du har brugt alle dine afleveringsforsøg, vises knappen Nyt forsøg (New Attempt) som deaktiveret [3].

Se endelig karaktermeddelelse

Se endelig karaktermeddelelse

Et banner kan forekomme over din opgave for at indikere, at din instruktør har fjernet opgaven fra samlede karakterberegninger. Ikke desto mindre vil denne indstilling ikke påvirke opgaveindsendelser.

Vælg indsendelsestype

Din instruktør kan bestemme, hvilke typer af indsendelser, der passer til hver opgave. Der er fire indsendelsetyper: upload en fil, indsend en tekstindtastning, indtast en webadresse eller indsend medie. Du kan kun vælge en afleveringsform pr. aflevering.

Bemærk: Ikke alle filtyper er måske tilgængelige for din opgave, afhængigt af opgaveindsendelsestypen indstillet af din instruktør.

Skriv en studerendes anmærkning

Skriv en studerendes anmærkning

For at aflevere et dokument med anmærkning, skal du klikke på fanen Studerendes anmærkning (Student Annotation).

Bemærk: Gruppeopgaver understøtter ikke afleveringsformen med studerendes anmærkninger.

Indsend en Filupload

Indsend en Filupload

For at uploade en fil fra din computer eller tage et billede med dit webcam og sende det som din opgave skal du vælge fanen Filupload (File Upload).

Indsend Tekstindtastning

Indsend Tekstindtastning

For at aflevere en tekstindtastningsopgave skal du vælge fanen Text Entry (Tekstindtastning).

Bemærk: Opgaveafleveringens Rich Content Editor indeholder en ordtællingsvisning under tekstboksens nederste højre hjørne.

Indsend Webside URL

Indsend Webside URL

For at indsende en website URL skal du vælge fanen Website URL.

Indsend Medieoptagelse

Indsend Medieoptagelse

For at aflevere en medieoptagelse skal du vælge fanen Medier (Media).

Aflever opgave

Indsend Webside URL

Når du er klar til at indsende din opgave, skal du klikke på knappen Indsend opgave (Submit Assignment).

Bemærk: Store filer indsendt ved hjælp af fanen Filupload viser en indikator for indsendelsens status.  

Vis aflevering

Efter at du har indsendt dit arbejde, vil du se informationen i Sidepanelet om din indsendelse [1]. For fil uploads giver sidepanelet et link til din insendelse for download hvis nødvendigt.

Hvis du vælger det, kan du sende en anden version af din opgave igen ved hjælp af knappen Nyt forsøg (New Attempt) [2]. Du vil kun være i stand til at se detaljer for din seneste indsendelse i Sidepanelet, men din instruktør vil være i stand til at se alle dine indsendelser.

Når instruktøren har bedømt din aflevering, viser karakterlinket i fagnavigation en karakterindikator.

Du kan også se detaljer om din opgave og links til yderligere feedback på din karakter-side.

Bemærk:

  • Din opgave vil forekomme i Opgaver og Pensum; listen er ikke fjernet med opgaveindsendelser.
  • Når du afleverer en opgave igen, kan du kun få adgang til og se din seneste aflevering. Dog kan instruktører se alle dine afleveringer.