Hvordan benytter jeg som deltager konference-grænsefladen?

Når du har sluttet dig til en konference som deltager, indeholder konference-grænsefalden flere værktøjer til at hjælpe dig med at deltage i konferencen. Enhver studerende, der slutter sig til en konference, der startes af en anden, betragtes som deltager.

Du kan også starte en konference eller blive tildelt som præsentator eller moderator. Lær mere om brug af konference-grænsefladen som moderator eller præsentator.

Konference-grænsefladen vises ved hjælp af BigBlueButtons HTML5-konferencesystem. Denne vejledning giver et grundlæggende overblik over konference-grænsefladen. For at lære mere om specifikke funktioner henvises der til BigBlueButtons HTML5-brugerdokumentation.

Det anbefales at bruge Chrome- eller Firefox-browsere til at få adgang til konference-grænsefladen. Skærmdeling understøttes ikke på Safari-browsere.

Se Konference-grænseflade

Konference-grænsefladen indeholder en række værktøjer til at hjælpe dig med at moderere og deltage i din præsentation. Grænsefladen består af følgende områder:

  • Brugermenu [1]
  • Præsentationsvindue [2]
  • Konferenceværktøjer [3]
  • Indstillingsmenu [4]

Se brugermenuen

Se brugermenuen

Fra brugermenuen kan du se alle brugere i konferencen [1]. Hver bruger repræsenteres med deres visningsnavn i Canvas.

Du kan også chatte med konferencedeltagere og bidrage til delte noter. For at åbne konference-chatten skal du klikke på linket Offentlig chat (Public Chat) [2]. For at åbne de delte noter skal du klikke på linket Delte noter (Shared Notes) [3].

Brugermenuen er som standard åben. For at lukke brugermenuen skal du klikke på Brugermenu-ikonet [4].

Se præsentationsvinduet

Præsentationsvinduet viser præsentationen, som er blevet uploadet af moderatoren eller præsentatoren [1]. Hvis konferencen optages, vises optagetiden øverst på skærmen [2].

Præsentationsvinduet indeholder også flere værktøjer, der styrer, hvordan du kan deltage i konferencen. For at slå mikrofonen til eller fra skal du klikke på knappen Mikrofon (Microphone) [3]. For at forlade eller deltage i konferencens lyd skal du klikke på knappen Lyd (Audio) [4].

For at aktivere dit webcam skal du klikke på knappen Webcam [5]. Hvis webkameraer er aktiveret, kan du skjule præsentationsvinduet og kun vise webkameraer ved at klikke på Skjul-ikonet [6].

Se anmærkningsværktøjer

Se anmærkningsværktøjer

Hvis moderatoren tillader det, kan deltagerne bruge værktøjer til at skrive anmærkninger i præsentationsvinduet. Hvis du vil bruge en blyant til at tegne i præsentationsvinduet, skal du klikke på Blyant-ikonet [1].

For at få vist alle anmærkningsværktøjer skal du klikke og holde blyant-ikonet nede. Ud over blyant-værktøjet kan du også oprette tekstanmærkninger [2], linjeanmærkninger [3] eller form-anmærkninger[4].

For at panorere et dokument, der er blevet zoomet ind, skal du klikke på Panorering-ikonet [5].

For at justere tykkelsen af en anmærkning skal du klikke på Tykkelse-ikonet [6]. For at justere farven på anmærkningen skal du klikke på Rediger-ikonet [7].

For at fortryde den seneste anmærkning skal du klikke på Fortryd-ikonet [8]. For at slette alle anmærkninger, du har oprettet, skal du klikke på Slet-ikonet [9].

For at aktivere håndfladeafvisning skal du klikke på ikonet Håndfladeafvisning [10].

Bemærk: Hvis du ikke kan se anmærkningsværktøjerne, er de ikke aktiveret for deltagere i din konference.

Åbn menuen Indstillinger (Options)

Åbn menuen Indstillinger (Options)

For at åbne menuen Indstillinger skal du klikke på Indstillinger-ikonet [1].

Hvis du vil se konferencen i fuldskærmstilstand, skal du klikke på linket Vis i fuld skærm (Make fullscreen) [2].

For at se oplysninger om grænsefladen skal du klikke på linket Om (About) [3].

Klik på linket Hjælp (Help) [4] for at få vist hjælpeselvstudiet.

For at se genvejstaster skal du klikke på indstillingen Tastaturgenvejstaster (Keyboard shortcuts) [5].

For at logge ud af konferencen skal du klikke på linket Forlad møde (Leave meeting) [6].

Se menuen Indstillinger (Settings)

Se menuen Indstillinger (Settings)

For at åbne menuen Indstillinger skal du klikke på linket Indstillinger (Settings) [1].

Administrer app-indstillinger

Administrer app-indstillinger

Klik på linket Applikation (Application) [1] for at administrere app-indstillinger.

For at administrere de animationer, der vises, når en bruger taler, skal du klikke på knappen Animationer (Animations) [2].

For at administrere mikrofonlydfiltre skal du klikke på knappen Lydfiltre til mikrofon (Audio Filters for Microphone) [3].

For at vælge grænsefladens sprog skal du klikke på rullemenuen Applikationens sprog (Application language) [4].

For at justere skriftstørrelsen skal du klikke på Formindsk (Decrease) eller Forøg (Increase) [5].

Administrer meddelelsesindstillinger

Administrer meddelelsesindstillinger

Klik på linket Meddelelser (Notifications) [1] for at administrere meddelelsesindstillinger.

For at administrere chatbeskeder skal du klikke på Chatbesked - lydvarslinger (Chat Message Audio Alerts) [2] og Popup-varslinger (Popup Alerts) [3].

For at administrere varslinger om brugertilmelding skal du klikke på Brugertilmelding - lydvarslinger (User Join Audio Alerts) [4] og Popup-varslinger (Popup Alert) [5].

Bemærk: Chat-varslinger fungerer kun i samme browser, hvor konference-grænsefladen er åben.

Administrer dataspareindstillinger

Administrer dataspareindstillinger

For at administrere indstillinger for datasparing skal du klikke på linket Datasparing (Data Savings) [1].

For at aktivere eller deaktivere webkameraer skal du klikke på knappen Aktiver webkameraer (Enable webcams) [2].

Hvis du vil aktivere eller deaktivere desktopdeling, skal du klikke på knappen Aktiver desktopdeling (Enable desktop sharing) [3].