Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ser jeg som studerende Sider?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan ser jeg som studerende Sider?

Du kan se sider i dit fag gennem siden Sideindeks eller gennem Moduler.

Bemærk: Hvis du ikke kan se linket til Sider Fagnavigation, har din instruktør gemt linket i dit fag. Derudover vil du heller ikke kunne se knappen Vis alle sider, hvis dit fag indeholder en forside.

Se sider

Se sider

I Navigation skal du klikke på linket Sider (Pages).

Bemærk: Hvis linket Sider ikke er tilgængeligt i fagnavigation, kan du få adgang til fagsider via siden Moduler.

Se alle sider

Se alle sider

Sider er designet til at åbne på fagets forside, hvis der er valgt en forside. For at se Sideindekset skal du klikke på knappen Se alle sider (View All Pages).

Se Sideindeks

Se Sideindeks

Sideindekset viser alle sider i faget. Klik på titlen på den side, du vil se.

Se Moduler

Se Moduler

Du kan også få vist sider i Moduler. I kursusnavigation skal du klikke på Moduler (Modules) linket.

Vis Modulindeks

Vis Modulindeks

Hvert modul kan indeholde filer, diskussioner, opgaver, test og andre læringsmaterialer, som instruktøren ønsker at tilføje. Fagsider er angivet med et dokumentikon. Afhængigt af hvordan dit fag er oprettet, kan du muligvis ikke se modulelementer, der har et et forudsætningskrav.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.