Hvordan ser jeg mine Karakterer i et nuværende kursus?

Karakter-siden i et fag viser alle nuværende karakterer for fagopgaver. Du kan også se resultatdetaljer, kommentarer og rubrikker. Hvis din instruktør benytter flere karakterperioder, kan du også filtrere karaktere efter karakterperiode.

Hvis du har fag, der er afsluttet, og du kan få adgang til deres indhold, kan du se de karakterer fra et aktivt fag. Du kan også se afsluttede fagkarakterer i den globale navigationsmenu.

Bemærk: Nogle detaljer i Karaktersiden så som scoring detaljer og den totale karakter er muligvis begrænset af din instruktør.

Åbn kursushjemmeside

Åbn kursushjemmeside

I Global Navigation skal du klikke på kursuslinket (Courses) [1] og derefter på kursusnavnet [2].

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Se Karakterer

Fra karaktersiden kan du vælge det Fag (Course) du vil se karakterer til [1]. Som standard sorteres karakterer kronologisk efter opgavens forfaldsdato. I menuen Arranger efter (Arrange by) [2] kan du også sortere efter modul, opgavenavn eller opgavegruppe. For at se de specificerede karakterer, skal du klikke på knappen Anvend (Apply) [3]. Opgaver der ikke er en del af et modul vil blive vist i slutningen af opgavelisten i alfabetisk orden. Men hvis moduler eller opgavegrupper ikke bruges i dit fag, inkluderes de ikke som sorteringsmuligheder.

Du kan se navnet på opgaven [4], datoen opgaven skal afleveres [5], datoen opgaven blev afleveret [6] opgavestatus [7], resultatet og den samlede pointværdi for opgaven [8]. Du kan også se, om opgaven indeholder resultatdetaljer, kommentarer eller rubrikker [9].

Du kan se forskellige karakterikoner i resultatkolonnen, disse angiver den type opgave, du har afleveret [10]. Disse opgaver er ikke blevet bedømt af din instruktør. Når opgaven er blevet bedømt, vil ikonet blive erstattet af dit resultat.

Karaktersiden lader dig også skabe hypotetiske eller Hvad-nu-hvis-karakterer. Du kan klikke på et hvilket som helst resultatfelt og indstille en tilnærmet karakter for både bedømte opgaver (hvis du vil indsende en opgave) og ikke-bedømte opgaver.

Klik på knappen Udskriv karakterer (Print Grades) [11] for at udskrive dine karakterer.

Se karakterperiode

Hvis karakterperioder er aktiveret i dit fag, kan du se dine karakterer iht. karakterperioden [1]. Som standard viser karaktersiden den aktuelle karakterperiode. Hvis en opgave ikke indeholder en forfaldsdato, vises den som en del af den sidste karakterperiode. For at se karakterer for et andet fag skal du klikke på rullemenuen for Fag (Course) [2] For at se den angivne karakterperiode og fag skal du klikke på knappen Anvend (Apply) [3].

Hvis dit fag indeholder vægtede opgavegrupper, kan opgavegrupper variere i sidelinjen afhængigt af, hvilken karakterperiode du kigger på. En opgavegruppe vises, hvis gruppen har mindst en opgave i den valgte karakterperiode.

Når karakterperioder vægtes, og du vælger indstillingen Alle karakterperioder, viser sidebjælken vægten af ​​hver karakterperiode.

Vis opgaven, der blev afleveret for sent

Vis opgaven, der blev afleveret for sent

Din instruktør anvender måske en automatisk sentpolitik for dit fag. Eventuelle opgaver, der indsendes efter afleveringsdatoen, markeres som for sent. Sentpolitikken trækker automatisk en procentdel af karakteren fra det samlede resultat. For sent afleverede opgaver viser sent-ikonet i statuskolonnen i karakteroversigten [1]. For at se afleveringsoplysninger for en for sent afleveret opgave skal du klikke på afleveringens navn [2].

Vis for sent afleveret opgave

Vis for sent afleveret opgave

Siden Afleveringsdetaljer viser din karakter, det der trækkes fra for at aflevere for sent, og den endelige karakter.

Vis karakterinformation

Vis karakterinformation

Nogle opgaver indeholder et sort advarselsikon [1], som advarer dig om, at point opnået fra denne opgave ikke tæller mod din endelige karakter [2]. Du skal stadig indsende denne opgave, medmindre din instruktør har fritaget den.

Se kommentarer

Hvis der er kommentarer til din opgave, viser opgaven et kommentarikon. For at se kommentarer skal du klikke på Kommentar-ikonet [1]. Hvis der er ulæste kommentarer, vises der en indikator [2]. Når kommentarerne er blevet læst, forsvinder indikatoren.

Kommentarer er organiseret kronologisk.

Hvis der er feedback udover tekstkommentarer, såsom mediekommentarer, skal du klikke på Feedback-ikonet for at åbne detaljerne og se den yderligere feedback [3].

Klik på linket Luk (Close) [4] for at lukke kommentarer.

Se detaljer om resultat

Hvis du kan se resultatdetaljer, skal du klikke på fluebens ikonet [1]. Du kan se karakterfordelingen for opgaven og se middelværdi, høj, lav, gennemsnit, øvre kvartil og nedre kvartil [2].

Grafens vandrette linje strækker sig fra 0 til opgavens højest mulige resultat [3]. Den hvide boks strækker sig fra de studerendes laveste til højeste resultater. Dit resultat vises som en blå firkant i denne graf.

Du vil kun se resultatdetaljer, hvis mere end fem andre studerende har indsendt den opgave i faget. Hvis du ikke kan se resultatdetaljerne, har færre end fem studerende indsendt opgaven.

For at lukke resultatdetaljer, skal du klikke på linket Luk (Close) [4].

Vis rubrik

En opgave kan også indeholde et rubrik-ikon [1], hvilket betyder, at opgaven indeholdt en rubrik til bedømmelsesformål. For at se dine resultater skal du klikke på ikonet. Se dit resultat baseret på rubrikken [2]. For at lukke rubrikken, skal du klikke på linket Luk rubrik (Close Rubric) [3].

Bemærk: Det samlede rubrikresultat kan begrænses af din instruktør.

Vis opgavegrupper

Vis opgavegrupper

Hvis du kan se scoringsdetaljerne klik afkrydsningsboksen [1]. Opgavegrupper giver instruktører mulighed for at organisere opgaver, diskussioner og quizzer i grupper og anvende specifikke bedømmelsesregler eller vægte til disse grupper. Du kan se procentpoint for hver gruppe [2] og de point, du har fået i forhold til det samlede antal mulige point [3].

Bemærk: Opgavegruppeprocenter kan begrænses af din instruktør.

Se sidepanel

Se sidepanel

Karakteroversigten viser din samlede karakter [1], giver dig mulighed for at se alle gemte hvad-nu-hvis-resultater [2], og giver dig mulighed for at vise eller skjule alle resultatdetaljer, kommentarer og rubrikker, der er vist på karaktersiden [3].

Afhængigt af karakterberegningen for dit fag kan din samlede karakter vises som en pointværdi eller som en procentdel.

Bemærk: Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se din samlede karakter [4].

Se nuværende og samlede karakterer

Se nuværende og samlede karakterer

Den nuværende karakter beregnes ved at tilføje de opdelte opgaver i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem. Denne karakter beregnes ved at vælge afkrydsningsfeltet Beregn baseret udelukkende på bedømte opgaver (Calculate based only on graded assignments) [1] i sidebjælken.

Den samlede karakter beregnes ved at tilføje alle opgaver i henhold til deres vægt i fagets karaktersystem (både bedømte og ikke-bedømte opgaver). For at se den samlede karakter skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [2]. Karakteren øverst på sidebjælken afspejler din samlede karakter.

Bemærk: Hvis din instruktør har begrænset dig fra at se nuværende og/eller samlede karakterer, vil af-/markering af sidebjælkens afkrydsningsfelt stadig gælde for de enkelte opgaver. Du kan muligvis se små ændringer med opgave-farvning, hvilket tyder på, at en karakter kan droppes fra faget.

Se procentdel-beregning

Sidebjælken viser oplysninger om, hvordan dine karakterer beregnes.

Hvis dine opgavegrupper vægtes, viser sidebjælken opdelingen af ​​vægtede opgavegrupper [1].

Opgavegrupper vises altid som en procentdel. Hvis din instruktør giver dig mulighed for at se samlede karakterer, kan du se en opdeling af de point, du har fået, i forhold til de samlede point mulige [2].

Bemærk: Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se dine samlede karakterer i opgavegruppeprocenter.

Vis beregning af pointkarakter

Vis beregning af pointkarakter

Hvis dit fag ikke bruger opgavegrupper, kan din samlede karakter vises i point eller procent. Hvis din samlede karakter vises i point, kan du se din samlede karakterprocent. Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se din samlede karakter.  

Bemærk: Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se din totale karakter.

Vis kvalitativ beregning af pointkarakter

Vis kvalitativ beregning af pointkarakter

Hvis din institution begrænser visningen af kvantitative data, vises din samlede karakter ved hjælp af et karaktersystem, normalt bogstavkarakterer. Din instruktør kan begrænse din mulighed for a se din samlede karakter.  

Ændr Karakterbog

Ændr Karakterbog

Hvis du har mere end ét kursus, kan du benytte kursusrullemenuen [1] til at se karakterer i andre kurser.

Hvis din karakteroversigt viser opgaver og læringsbeherskelsesoverskrifter [2], kan du også se dine standardbaserede resultater med linket læringsbeherskelse (Learning Mastery).