Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ser jeg et vurderingskriterie for min opgave?

Hvordan ser jeg et vurderingskriterie for min opgave?

Din instruktør har måske inkluderet en rubrik som en del af en bedømt opgave. Vurderingskriterier er en måde for instruktører til at informere studerende om, hvordan en opgave vil blive bedømt. Før du indsender din opgave kan du benytte rubrikken til at evaluere dit arbejde og sørge for, at opgaven opfylder din instruktørs krav.

Du kan se rubrikresultater for en opgaver med karakter på siden Karakterer eller fra siden med opgavedetaljer.

Bemærk:

  • Ikke alle opgaver indeholder et vurderingskriterie.
  • Rubrikker til opgaver med eksternt værktøj kan ses på afleveringssiden før eller efter opgaven er afleveret.  
  • Hvis den opgave, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din opgave muligvis funktionen Forbedring af opgaver. Se denne vejledning for mere information.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Åbn opgave

Åbn opgave

Klik på navnet for en opgave.

Vis rubrik

Vis rubrik

Opgaverubrikker vises under opgaveinstruktioner.

Vurderingskriteriet indeholder kriterie [1], bedømmelse [2] og fuld pointværdi [3]. Et vurderingskriterie kan indeholde op til fem forskellige bedømmelser og individuelle pointværdier.

Bemærk: Alt efter, hvordan din instruktør konfigurerer rubrikken, kan den inkludere pointværdier. Hvis rubrikken ikke inkluderer pointværdier, bruger din instruktør muligvis stadig dem til at give feedback om din opgave.

Se opgaven med vedhæftet vurderingskriterie.

Kriterie kan omfatte en beskrivelse [1].

Vurderingskriteriet kan også indeholde et resultat associeret med kurset [2]. Indlæringsresultater er identificeret ved et lille flag og er benyttet til at vurdere beherskelsen af et kursus. Indlæringsresultatet viser også grænsen for indlæringsresultatet, eller af antal af points du skal opnå for at opfylde forventningerne. Din instruktør tillader dig muligvis at se læringsmål-resultater i dine karakterer.

Was this article helpful? Yes No