Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan ser jeg som studerende Samarbejder?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan ser jeg som studerende Samarbejder?

Hvis du er inviteret til at deltage i et samarbejde, kan du få adgang til samarbejdet fra Canvas. Samarbejdsfiler kan også ses på din online-konto for samarbejdstypen (dvs. henholdsvis OneDrive eller Google Drive).

Hvis din institution giver tilladelse, kan du oprette samarbejder i faget. Din instruktør kan altid se alle samarbejder, du opretter, selvom andre studerende kun kan se samarbejder, der er blevet delt med dem. Hvis din instruktør har tilføjet dig til en faggruppe, kan du altid oprette samarbejder inden for en gruppe.

Du kan vælge at modtage meddelelser om samarbejder i dine indstillinger for Canvas-meddelelser.

Bemærk: Afhængigt af din institutions præference er det ikke sikkert, at din Samarbejde-side matcher de billeder, der vises i denne lektion. Men sidens funktionalitet forbliver den samme.

Åbn Samarbejder

Åbn Samarbejder

I Navigation skal du klikke på linket Samarbejder (Collaborations).

Se samarbejde

Se samarbejde

Samarbejde-siden viser alle samarbejder, du er inviteret til at deltage i. For hvert samarbejde kan du se navnet på samarbejdet [1], beskrivelsen [2], den person, der oprettede samarbejdet [3], og dato og tidspunkt samarbejdet blev oprettet [4].

Tilføj samarbejde

Tilføj samarbejde

Hvis du har tilladelse, kan din institution tillade dig at oprette samarbejder i dit fag.

For at oprette et nyt samarbejde skal du klikke på knappen Start nyt samarbejde (Start a new collaboration).

Afhængigt af din institutions præference kan du muligvis oprette et Google Drive-samarbejde eller oprette et Microsoft Office 365-samarbejde.

Hvis din samarbejdsside ikke stemmer overens med det billede, der vises i denne lektion, kan du stadig oprette et Google Docs-samarbejde.

Åbn Samarbejder

Åbn Samarbejder

For at åbne et samarbejde skal du klikke på fagets navn [3].

Bemærk: Samarbejdet åbnes i en ny fane. Du bliver muligvis bedt om at logge ind for at se filen.

Se fil

Vis filen i henholdsvis Google Drive eller OneDrive.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.