Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan uploader og indlejrer jeg et billede i Rich Content Editor som studerende?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan uploader og indlejrer jeg et billede i Rich Content Editor som studerende?

Du kan integrere billeder i Rich Content Editor. Billedfiler kan uploades fra din computer eller tilføjes ved hjælp af en URL. Du kan også integrere billeder fra dine fag- og brugerfiler.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider og Test.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor, når der benyttes en af Canvas-funktionerne, som understøtter Editoren.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal du klikke på Tastatur-ikonet eller trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+Fn+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Upload billeder fra værktøjslinjen

Upload billeder fra værktøjslinjen

For at uploade et billede fra værktøjslinjen skal du klikke på Billed-ikonet [1]. Fra rullemenuen skal du vælge indstillingen Upload billede (Upload Image) [2].

Bemærk: For at se Billed-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [3].

Upload billeder fra menulinjen

Upload billeder fra menulinjen

Alternativt kan du indlejre billeder fra menulinjen. Klik på linket Indsæt (Insert) [1]. Naviger for at se billed-indstillinger [2], og vælg indstillingen Upload billede (Upload Image) [3].

Upload billede fra computeren

Som standard viser værktøjet til upload af billeder fanen Computer [1]. Klik eller træk og slip en billedfil til billedoverføreren for at uploade en fil fra din computer [2].

Bemærk: Billeder, der uploades fra din computer ved hjælp af billeduploadværktøjet i en gruppe, føjes til dine gruppefiler.

Vælg fil

Vælg fil

Vælg billedfilen [1], og klik på knappen Open (Åbn) [2].

Se valgt fil

Uploaderen viser billedfilnavnet [1] og en forhåndsvisning af billedet [2]. For at fjerne billedet, skal du klikke på Slet-ikonet [3].

Upload billede fra URL

Hvis du vil uploade et billede ved hjælp af en URL, skal du klikke på fanen URL [1].

Indtast URL’en i feltet File URL [2].

Administrering af brugsrettigheder

Administrering af brugsrettigheder

Hvis det kræves af dit fag, skal du muligvis vælge indstillinger for brugsrettigheder til dit billede.

I rullemenuen Brugsrettigheder (Usage Right) [1] skal du vælge en af de fem muligheder for brugsrettigheder:

  • Jeg er rettighedshaveren: originalt indhold oprettet af dig
  • Jeg har opnået tilladelse til at bruge filen: autoriseret tilladelse fra forfatteren
  • Materialet er i det offentlige domæne: eksplicit tildelt det offentlige domæne, kan ikke være ophavsretligt beskyttet eller er ikke længere beskyttet af ophavsret
  • Materialet er underlagt en undtagelse - fx fair brug, retten til at citere eller andet i henhold til gældende ophavsretslove: uddrag eller resumé, som bruges til kommentarer, nyhedsrapportering, forskning eller analyse inden for uddannelse
  • Materialet er licenseret under Creative Commons: denne mulighed kræver også indstilling af en specifik Creative Commons-licens

Hvis kendt, skal du indtaste oplysningerne om copyrightindehaveren i feltet Indehaver af ophavsret (Copyright Holder) [2].

Bemærk: Hvis du er instruktør og ikke er sikker på, hvilke brugsrettigheder der gælder for dit billede, skal du kontakte din institutions admin for vejledning.

Administrer billedattributter

Hvis du vil tilføje Alt-tekst til dit billede, skal du skrive en alternativ tekst-beskrivelse eller tekstkoder i feltet Alt-tekst (Alt Text) [1]. Som standard viser feltet Alternativ tekst billedfilens navn. Alternativ tekst læses af skærmlæsere, og den vises, når et indlejret billede ikke kan vises.

Hvis billedet er dekorativt og ikke kræver alt-tekst, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Dekorativt billede (Decorative Image) [2].

Som standard er visningsindstillingen Embed Image (Integrer billede) valgt for indlejrede billeder [3].

For at få vist billedfillinket skal du vælge visningsindstillingen Display Text Link (Vis tekstlink) [4]. Fillinket erstatter billedet i Rich Content Editor.

Indlejring af uploadet billede

Send upload

For at integrere det valgte billede skal du klikke på knappen Submit (Indsend).

Bemærk: Billedet vil blinke, før det integreres i Rich Content Editor.

Se indlejrede billede

Vis billede

Se dit uploadede billede i Rich Content Editor. Du kan også tilføje alt-tekst-tags og administrere indstillingerne for billedvisning.

Opdater billede via fil-URL

Klik på billedet [1], og klik derefter på linket Billedindstillinger (Image Options) [2].

Du kan administrere visningsindstillinger for indlejrede billeder i menuen Billedindstillinger (Image Options) [3].

For at erstatte eller opdatere et billede, der er føjet til Rich Content Editor via URL, skal du indtaste en opdateret billed-URL i feltet Fil-URL (File URL) [4].

Klik på knappen Færdig (Done) [5].

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.