Hvordan bruger jeg som studerende opgavelisten og sidepanelet i oversigten?

I oversigten Kortvisning og oversigten Seneste aktivitet indeholder sidepanelet en opgaveliste og andre sektioner, der hjælper dig med at vide, hvilke opgaver og begivenheder der kommer i alle dine fag. Sidepanelet indeholder specifikke elementer for instruktørroller og studerende. Hvis du er tilmeldt Canvas-fag med mere end en brugerrolle, kan dit sidepanel vise elementer for begge roller.

Sidepanelet ligner det sidepanel, der vises på dit fags startside men fagtes sidepanel indeholder kun elementer til det specifikke fag. Afhængigt af opsætningen af fagets startside kan sidepanelet i et fag indeholde yderligere sektioner end dem, der er vist i sidepanelet.

Bemærk: Du kan også få vist elementer på Opgavelisten fra listevisning-oversigten.

Åbn panel oversigt

Åbn panel oversigt

I Global Navigation klik på linket for Oversigten (Dashboard).

Se sidepanelets fagelementer

Se sidepanelets fagelementer

Sidepanelet viser forskellige handlinger i alle dine fag. Hvert element er forbundet med et bestemt fag. Alle elementer fra alle dine aktive fag vises i sidepanelet - ikke bare foretrukne fag i oversigten.

For fagidentifikation viser hvert sidepanel fagkoden eller fagets korte navn [1]. Fagkoden er placeret direkte under hele fagets navn.

Fagenes kaldenavne kan indstilles i stedet for sidepanelets fagkoder, der kan være lange eller på anden måde svære at huske. Hvis du har givet et fag et kaldenavn, så vises kaldenavnet i sidepanelet i stedet for fagkoden [2]. Den originale fagkode vises dog altid i fagkortet.

Se sektioner for studerende

Se sektioner for studerende

Sidepanelet hjælper dig med at se, hvilke opgaver der skal udføres, og den feedback du har modtaget på tværs af alle dine fag. Opgaver, der ikke er bedømt eller kræver ikke en online aflevering, vises kun indtil forfaldsdatoen.

Sektionen Opgaveliste viser op til syv elementer med afleveringsdatoer eller begivenhedsdatoer i de kommende uger, herunder ikke-bedømte test, opgaver, der ikke kræver indsendelse i Canvas og fagbeskeder [1]. Hvert punkt på Opgavelisten viser opgavens navn, fagets navn, antallet af point og afleveringsdatoen for opgaven. Når forfaldsdagen er passeret, forbliver elementerne i denne sektion i fire uger.

Sektionen Seneste feedback (Recent Feedback) viser opgaver med feedback fra din instruktør eller en anden studerende inden for de sidste fire uger [2].

Knappen Se karakterer (View Grades) linker til siden karakteroversigt og viser karakterer for alle aktive fag [3].

Administrer sidebjælkeelementer

Administrer sidebjælkeelementer

Hvert sektionselement viser et ikon til at skelne mellem forskellige opgavetyper og andre elementer i opgavelisten [1].

Hvis en sektion indeholder flere elementer, end der kan vises, kan du se alle opgaveliste-elementer via linket Vis alt (Show All) [2]. Dette link leder dig til Listevisning for oversigten.

For at fjerne et To Do (To Do) element, skal du klikke på fjern (remove) ikonet [3] ved siden af elementet. Elementet/elementerne forbliver fjernet fra listen.

Bemærk: Opgaver, der sendes via Canvas, forsvinder automatisk fra Opgavelisten. Opgaver uden indsendelse (aflevering på papir/i klassen) kan kun fjernes manuelt fra listen.

Opret nyt fag

Opret nyt fag

Hvis din institution tillader det, kan du muligvis også oprette et nyt fag fra oversigten.