Hvordan afleverer jeg en mediefil som en opgaveaflevering?

Du kan uploade en video eller lydfil, der skal afleveres som en opgave i Canvas. Du kan også bruge Canvas til at optage en lyd- eller videofil, der skal afleveres som en opgave. Før du afleverer en opgave, vil du måske gerne gennemse alle opgaveoplysninger, som fx. opgaverubrikken, hvis der er en. Du kan også indsende opgaver ved hjælp af din Android- eller iOS-enhed.

Hvis du vil vide mere om tilgængelige muligheder for at bruge mediefiler i Canvas, henvises der til ressourcedokumentet Canvas mediesammenligning.

Bemærk:

  • Canvas vil ikke acceptere media uploads større end 500 MB.
  • Din instruktør kan bestemme, hvilke typer af indsendelser, der er tilladte. En eller flere af disse muligheder er muligvis ikke tilgængelige. Du har måske også mulighed for at gen-indsende opgaver, hvis din instruktør tillader det.
  • Ikke alle dine opgaver kan indsendes online. Hvis du ikke kan se linket Indsend opgave (Submit Assignment), kan det være, at din instruktør vil have, at du afleverer din opgave på en anden måde, eller at tilgængelighedsdatoen er passeret. Se beskrivelse af opgaven for vejledning, eller kontakt din instruktør for at få hjælp.
  • Hvis det er aktiveret på din konto, afspiller Canvas en animation, når du indsender en opgave til tiden. Men hvis du foretrækker det, kan du deaktivere denne funktionsindstilling i dine brugerindstillinger.
  • Hvis den opgave, du tager adgang til, vises anderledes, bruger din opgave muligvis funktionen Forbedring af opgaver.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Åbn opgave

Åbn opgave

Åbn opgaven ved at klikke på opgavetitlen.

Aflever opgave

Aflever opgave

Klik på knappen Start opgave (Start Assignment).

Bemærk: Hvis du ikke kan se knappen Start opgave, kan det være, at din instruktør ikke vil have, at du indsender den online, eller at tilgængelighedsdatoen er passeret. Se beskrivelse af opgaven for vejledning, eller kontakt din instruktør for at få hjælp.

Se endelig karaktermeddelelse

Se endelig karaktermeddelelse

Et banner kan forekomme over din opgave for at indikere, at din instruktør har fjernet opgaven fra samlede karakterberegninger. Ikke desto mindre vil denne indstilling ikke påvirke opgaveindsendelser.

Vælg medier

Optag/Upload Medie via Mediefanen

Hvis du vil åbne værktøjet til medie-upload, skal du vælge fanen Medier (Media) [1] og klikke på knappen Optag / upload medie (Record/Upload Media) [2].

Optag medie

Optag medie

Du har mulighed for at optage video eller lyd, du kan uploade til opgaven.

For at vælge en mikrofon til din optagelse skal du klikke på knappen Mic [1]. For at vælge et webkamera, eller for at slå webkameraet fra for lydoptagelser skal du klikke på knappen Webcam [2].

Bemærk: Hvis du modtager en fejl der siger "Medieindholdupload er ikke opsat korrekt" ("Media comment uploading has not been set up properly"), bedes du kontakte din instruktør.

Upload Medie

Upload Medie

Du kan uploade en lydfil [1] eller en videofil [2] til din opgave. Processen er den samme for begge.

Vælg Mediefil

Vælg Mediefil

Vælg den fil, du vil uploade, og klik på Åbn (Open) for at begynde at uploade filen.

Overvåg filupload

Overvåg filupload

Overvåg filupload Overvåg filupload Overvåg filupload. Uploadprocessen vil afslutte automatisk.

Aflever opgave

Aflever opgave

Se din medieoptagelse i opgavens afleveringsfelt [1]. Du kan tilføje tekstkommentarer til din optagelse [2].

For at erstatte det optagede eller uploadede medie, før du indsender din opgave, skal du opdatere din webbrowser og optage eller uploade dine medier igen.

For at indsende din optagelse skal du klikke på knappen Indsend opgave (Submit Assignment) [3].

Se indsendte opgave

Sidebjælken viser oplysninger om din aflevering [1].

Hvis det er tilladt af din instruktør, kan du vælge at sende en anden version af din opgave igen ved at klikke på knappen Nyt forsøg (New Attempt) [2]. Du vil kun være i stand til at se detaljer for din seneste indsendelse i Sidepanelet, men din instruktør vil være i stand til at se alle dine indsendelser.

Når instruktøren har bedømt din aflevering, viser karakterlinket i fagnavigation en karakterindikator.  Du kan også se detaljer om din opgave og links til yderligere feedback på siden Karakterer.

Bemærk:

  • Efter indsendelse af en opgave vises opgaverne stadig i Opgaver og i Læseplanen, de fjernes ikke med opgaveindlæg.
  • Når du afleverer en opgave igen, kan du kun få adgang til og se din seneste aflevering. Dog kan instruktører se alle dine afleveringer.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No