Hvordan sender jeg en opgave på vegne af en gruppe?

En gruppeopgave er en måde, hvorpå instruktører kan give studerende mulighed for at arbejde sammen om en opgave og indsende den som en gruppe. Kun ét gruppemedlem skal indsende opgaven på vegne af hele gruppen.

Enhver vedhæftet fil tilføjet som en del af en bedømt opgaveaflevering er også kopieret dine gruppefiler, men er ikke medtalt i din brugerkvote. Ikke desto mindre, når filen er blevet uploadet som en aflevering, kan du ikke slette filen. Hvis du uploader en fil fra din computer, gemmes filen i mappen Gruppeafleveringer. Bemærk dog, at hvis du sender en fil, der tidligere blev uploadet til dine gruppefiler, gemmes filen i din mappe Afleveringer. Filer uploadet ved hjælp af Rich Content Editor tæller med i din brugerlagerkvote.

Bemærkninger:

  • Hvis du vil indsende en fil, der blev uploadet tidligere, skal filen allerede være i dine brugerfiler. Filer, der er blevet uploadet til gruppens filer, kan ikke tilgås via opgaveafleveringer. Lær, hvordan du kan flytte gruppefiler til brugerfiler.
  • Hvis det er aktiveret på din konto, afspiller Canvas en animation, når du indsender en opgave til tiden. Men hvis du foretrækker det, kan du deaktivere denne funktionsindstilling i dine brugerindstillinger.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Åbn opgave

Åbn opgave

Åbn opgaven ved at klikke på opgavetitlen.

Vis gruppeopgave

Vis gruppeopgave

For at åbne indstillingerne for aflevering af opgave skal du klikke på knappen Start opgave (Start Assignment).

Se endelig karaktermeddelelse

Se endelig karaktermeddelelse

Der kan vises et banner kan over din opgave for at indikere, at din instruktør har fjernet gruppeopgaven fra samlede karakterberegninger. Ikke desto mindre vil denne indstilling ikke påvirke opgaveindsendelser.

Upload fil

For at uploade en fil fra din computer skal du klikke på knappen Vælg fil (Upload File) [1]. Når filvinduet forekommer, skal du lokalisere og klikke på filnavnet. Nederst i vinduet skal du klikke på knappen Vælg (Choose) eller Browse (afhængig af din browser).

For at uploade en fil, du allerede har uploadet til Canvas, skal du klikke på linket Klik her for at finde en fil, du allerede har uploaded (Click here to find a file you've already uploaded) [2]. Fillisten vil blive udvidet. Klik på filnavnet.

Du kan tilføje en kommentar til din gruppeopgaveaflevering [3]. Kommentarer til gruppeopgaver, der ikke bedømmes individuelt, sendes til hele gruppen [1].

Hvis du har adgang til at uploade en fil fra Google Drive, kan du indsende en Google-fil ved a klikke på fanen Google Doc [4].

Bemærk: Hvis du vil indsende en fil, der blev uploadet tidligere, skal filen allerede være i dine brugerfiler. Gruppefiler kan ikke tilgås via Opgaveafleveringer.

Vælg kommentaropsætning

Vælg kommentaropsætning

Hvis din opgaveaflevering indeholder kommentarmuligheder, så får hvert medlem af din gruppe individuel karakter. Hvis du vil tilføje en kommentar, skal du skrive din kommentar i kommentarfeltet [1].

Hvis du vil sende din kommentar til din instruktør, så skal du vælge Send kun kommentar til instruktør (Send comment to instructor only) [2].

For at sende din kommentar til din instruktør og alle medlemmer af din gruppe skal du vælge Send kommentar til hele gruppen (Send comment to the whole group) [3].

Aflever opgave

Aflever opgave

I sidepanelet skal du klikke på knappen Indsend Opgave (Submit Assignment).

Bemærk: Store filer indsendt ved hjælp af fanen Filupload viser en indikator for indsendelsens status.

Vis aflevering

Sidebjælken viser oplysninger om din aflevering [1].

Hvis det er tilladt af din instruktør, kan du vælge at sende en anden version af din opgave igen ved at klikke på knappen Nyt forsøg (New Attempt) [2]. Du vil kun være i stand til at se detaljer for din seneste indsendelse i Sidepanelet, men din instruktør vil være i stand til at se alle dine indsendelser.

Når instruktøren har bedømt din aflevering, viser karakterlinket i fagnavigation en karakterindikator. Du kan også se detaljer om gruppeopgaven og links til yderligere feedback på din karakter-side.

Bemærkninger:

  • Efter indsendelse af en opgave vises opgaverne stadig i Opgaver og i Læseplanen, de fjernes ikke med opgaveindlæg.
  • Når du afleverer en opgave igen, kan du kun få adgang til og se din seneste aflevering. Dog kan instruktører se alle dine afleveringer.