Hvordan ser jeg mine opgavekarakterer ved brug af Hvis-nu-funktionen?

Som studerende kan du se dine karakterer baseret på Hvis-nu-scores, så du ved, hvilke karakterer, der vil blive påvirket af kommende eller gen-indsendte opgaver. Du kan teste resultater til en opgave, der allerede omfatter et resultat, eller en opgave, der endnu ikke er blevet bedømt.

Bemærkninger:

  • Hvad-nu-hvis-resultater simulerer opdateringer til dine nuværende og endelige karakterer. Afhængigt af karakterberegningen for dit fag kan dine karakterer vises som en pointværdi eller som en procentdel.
  • Din instruktør kan begrænse dig fra at se dine nuværende og/eller endelige karakterer.
  • Hvis aktiveret af din institution, har du muligvis kun mulighed for at se kvalitative data, såsom bogstavkarakterer og karakterkommentarer.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Vis nuværende eller samlede karakter

Vis dine eksisterende karakterer for at se, hvordan tilnærmelse af resultater vil påvirke din karakter.

Hvis tilgængelig, vises din nuværende karakter i sidebjælken [1]. Den nuværende karakter beregnes ved at lægge karaktererne for de bedømte opgaver sammen i henhold til deres vægt i karaktersystemet og gælder, når afkrydsningsfeltet Beregn baseret udelukkende på bedømte opgaver (Calculate based only on graded assignments) [2] er markeret i sidebjælken. Dette afkrydsningsfelt er som standard valgt i sidebjælken.

Hvis du vil se din samlede karakter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Din karakter beregnes ud fra både bedømte og ikke-bedømte opgaver.

Se karakterperiode

Se karakterperiode

Hvis din instruktør bruger karakterperioder, går karaktersiden som standard til den aktuelle vurderingsperiode. Hvis du vil ændre karakterperioden, skal du klikke på rullemenuen Karakterperiode (Grading Period) [1]. Klik på knappen Anvend (Apply) [2].

Test-opgave resultat

Lokaliser opgaven og klik på resultatcellen.

Indtast Hvad-nu-hvis-resultat.

Indtast et hypotetisk resultat for opgaven.

Se Hvis-nu-Karakterer

Karakter-siden opdaterer det samlede resultat med hvad-nu-hvis-karakteren.

Vend tilbage til den faktiske score

For at skifte fra Hvad-nu-hvis-resultatet til dit faktiske resultat, skal du klikke på pilen ved siden af​Hvad-nu-hvis-karakteren [1]. Du kan også gå tilbage til det faktiske resultat i sidebjælken ved at klikke på knappen Tilbage til det faktiske resultat (Revert to Actual Score) [2].

Vis gemte Hvad-nu-hvis-resultater

Vis gemte Hvad-nu-hvis-resultater

For at se dine karakterer ved hjælp af Hvad-nu-hvis-resultater, som du har testet i dit fag, skal du klikke på knappen Vis gemte Hvad-nu-hvis-resultater (Show Saved What-If Scores).