Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan optager jeg medier i Rich Content Editor som studerende?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan optager jeg medier i Rich Content Editor som studerende?

Du kan bruge Rich Content Editor til at optage video- og lydmedier. Du kan optage medier med en hvilken som helst længde, men kortere medieoptagelser anbefales. Hvis dit medie er længere end 15 minutter, kan du overveje at optage og uploade med en ekstern udbyder. Længere medieoptagelser kræver mere tid at gengive og kan afbrydes uden en stabil internetforbindelse.

Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider og Test.

Canvas videoer understøtter også billedtekst-filer. Når du optager og gemmer din video, lær mere om hvordan du tilføjer billedtekst til en video.

Bemærk: 

  • Safari-browseren understøtter ikke optagelse af medier. Brug Chrome eller Firefox til at optage medier fra Rich Content Editor.
  • Medier, der optages i Rich Content Editor, gemmes i mappen Uploade medier i dine bruger- eller gruppefiler, afhængigt af hvor de optages. Hvis der optages medier til en opgaveindsendelse, gemmes mediefilen i dine brugerfiler.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor, når der benyttes en af Canvas-funktionerne, som understøtter Editoren. Flere funktioner i Canvas understøtter Rich Content Editor, herunder Beskeder, Opgaver, Diskussioner, Sider og Test.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter tastaturgenveje. For at få vist menuen Tastaturgenveje skal du klikke på tastaturikonet eller trykke på ALT+F8 (pc-tastatur) eller ALT+FN+F8 (Mac-tastatur).

Optag medier fra værktøjslinjen

Optag medier fra værktøjslinjen

For at uploade medier fra værktøjslinjen skal du klikke på Medie-ikonet [1]. Fra rullemenuen skal du vælge indstillingen Upload/optag medie (Upload/Record Media) [2].

For at se medie-ikonet skal du muligvis klikke på ikonet Indstillinger [3].

Bemærk: Hvis medieikonet ikke vises på værktøjslinjen, er medieoverførsler deaktiveret af din institution.

Optag medier fra menulinjen

Optag medier fra menulinjen

Klik på linket Indsæt (Insert) [1]. Naviger for at få vist medie-indstillingerne [2], og vælg indstillingen Optag / upload medie (Record/Upload Media) [3].

Åbn medieoptagelsesværktøj

Klik på fanen Record (Optag).

Vælg indstillinger for mikrofon og webcam

Vælg indstillinger for mikrofon og webcam

Medieoptageren opretter forbindelse til din computers standardmikrofon og webkamera.

For at ændre mikrofonindstillingerne skal du klikke på mikrofon-knappen [1]. Vælg derefter blandt de viste indstillinger [2].

For at ændre webcamindstillingerne skal du klikke på webcam-knappen [3]. For at deaktivere videooptagelse skal du vælge muligheden No video (Ingen video) [4].

Optag medie

Optag medie

Klik på knappen Start Recording (Start optagelse).

Afslut medieoptagelsen

Medieoptageren viser længden på din aktuelle optagelse [1].

For at genstarte optagelsen skal du klikke på knappen Start Over (Start forfra) [2].

For at afslutte optagelsen skal du klikke på knappen Finish (Afslut) [2].

Forhåndsvisning af optaget medie

Forhåndsvisning af optaget medie

Forhåndsvis det optagede medie i medieoptageren [1].

Giv dit medie en titel ved at indtaste i feltet Title (Titel) [2].

For at indlejre dine medier i Rich Content Editor skal du klikke på knappen Save (Gem) [3].

Se indlejret medie

Se indlejret medie

Se den uploadede mediefil i Rich Content Editor.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save).

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Vis indhold

Vis indhold

Vis indholdet oprettet i Rich Content Editor.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.