Hoe gebruik ik als deelnemer de interface Vergaderingen?

Nadat je je als deelnemer hebt aangemeld bij een vergadering, biedt de interface Vergaderingen meerdere tools om deel te nemen aan de vergadering. Iedere cursist die zich aanmeldt bij een vergadering die door iemand anders is gestart, wordt als deelnemer beschouwd.

Jij kunt ook een vergadering starten of de rol van presentator of moderator toegewezen krijgen. Lees meer informatie over de interface Vergaderingen gebruiken als moderator of presentator.

De interface Vergaderingen wordt weergegeven met het HTML5-vergadersysteem van BigBlueButton. Deze handleiding biedt een basisoverzicht van de interface Vergaderingen. Raadpleeg de HTML5-gebruikersdocumentatie van BigBlueButton voor informatie over specifieke functies.

Je kunt de interface Vergaderingen het beste openen met de browser Chrome of Firefox. Het delen van schermen wordt niet ondersteund in Safari-browsers.

De interface Vergaderingen weergeven

De interface Vergaderingen bevat tal van hulpmiddelen om je te helpen bij je presentatie. De interface bevat de volgende gebieden:

  • Menu Gebruiker [1]
  • Presentatievenster [2]
  • Vergadertools [3]
  • Menu Opties [4]

Menu Gebruiker bekijken

Menu Gebruiker bekijken

Vanuit het menu Gebruiker kun je alle gebruikers van de vergadering zien [1]. Elke gebruiker wordt aangegeven door zijn of haar weergavenaam in Canvas.

Je kunt ook chatten met deelnemers en meedoen aan gedeelde notities. Klik op de link Openbare chat (Public Chat) [2] om het chatten te openen. Klik op de link Gedeelde notities (Shared Notes) om de gedeelde notities te openen [3].

Het menu Gebruiker is standaard geopend. Klik op het pictogram van het menu Gebruiker [4] om het menu te sluiten.

Presentatievenster bekijken

Het presentatievenster geeft de presentatie weer die door de moderator of presentator is geüpload [1]. Als de vergadering wordt opgenomen, wordt de opnametijd boven in het scherm weergegeven [2].

Het presentatievenster bevat ook diverse tools waarmee je je deelname aan de vergadering kunt regelen. Klik op de knop Microfoon om je microfoon te dempen of in te schakelen [3]. Klik op de knop Audio om de audio van de vergadering in of uit te schakelen [4].

Klik op de knop Webcam [5] om je webcam in te schakelen. Als webcams zijn ingeschakeld, kun je het presentatievenster verbergen en alleen webcams weergegeven door op het pictogram voor verbergen te klikken [6].

Annotatietools bekijken

Annotatietools bekijken

Als de moderator dat toestaat, kunnen deelnemers gebruikmaken van tools om annotaties te maken in het presentatievenster. Als je een potlood wilt gebruiken om in het presentatievenster te tekenen, klik je op het pictogram voor potlood [1].

Houd het potloodpictogram vast om alle annotatietools weer te geven. Naast gebruik van het potlood, kun je ook tekstannotaties [2], lijnannotaties [3] en vormannotaties [4] maken.

Klik op het pictogram voor pannen [5] om in te pannen op een document waarop is ingezoomd.

Klik op het pictogram voor dikte [6] om de dikte van een annotatie aan te passen. Klik op het pictogram voor kleur [7] om de kleur van de annotatie aan te passen.

Klik op het pictogram voor ongedaan maken [8] om de laatste annotatie ongedaan te maken. Klik op het pictogram voor verwijderen [9] om alle annotaties te verwijderen die je hebt gemaakt.

Klik op het pictogram Handpalmafwijzing (Palm Rejection) [10] om handpalmafwijzing in te schakelen.

Opmerking: Als de annotatietools niet worden weergegeven, zijn ze niet ingeschakeld voor deelnemers aan de vergadering.

Menu Opties openen

Menu Opties openen

Klik op het pictogram Opties [1] om het menu Opties te openen.

Klik op de link In volledig scherm (Make fullscreen) [2] om de vergadering in het volledige scherm weer te geven.

Klik op de link Info (About) [3] voor informatie over de interface.

Klik op de link Help [4] om helpdocumentatie weer te geven.

Klik op de link Toetsenbordsneltoetsen (Keyboard shortcuts) [5] om sneltoetsen weer te geven.

Klik op de link Vergadering verlaten (Leave meeting) [6] om je af te melden bij de vergadering.

Menu Instellingen bekijken

Menu Instellingen bekijken

Klik op de link Instellingen (Settings) [1] om het menu Instellingen te openen.

Toepassingsinstellingen beheren

Toepassingsinstellingen beheren

Als je toepassingsinstellingen wilt beheren, klik je op de link Toepassing (Application) [1].

Als je animaties wilt beheren die worden weergegeven wanneer een deelnemer aan het woord is, klik je op de schakelaar Animaties (Animations) [2].

Klik op de schakelaar Audiofilters voor microfoon (Audio Filters for Microphone) [3] om microfoon-audiofilters te beheren.

Klik op de vervolgkeuzelijst Toepassingstaal (Application Language) [4] om de taal voor de interface te selecteren.

Je kunt de lettergrootte aanpassen met de knoppen Verkleinen (Decrease) of Vergroten (Increase) [5].

Meldingsinstellingen beheren

Meldingsinstellingen beheren

Klik op de link Meldingen (Notifications) [1] om meldingsinstellingen te beheren.

Klik op de schakelaars Audiomeldingen voor chatberichten (Chat Message Audio Alerts) [2] en Popup-meldingen (Popup Alerts) [3] om chatmeldingen te beheren.

Klik op de schakelaars Audiomeldingen voor gebruikersdeelname (User Join Audio Alerts) [4] en Popup-meldingen (Popup Alerts) [5] om meldingen voor gebruikersdeelname te beheren.

Opmerking: Chatmeldingen werken alleen binnen dezelfde browser waarin de interface Vergaderingen is geopend.

Instellingen voor opslaan van gegevens beheren

Instellingen voor opslaan van gegevens beheren

Als je instellingen voor het opslaan van gegevens wilt beheren, klik je op de link Gegevens opslaan (Data savings) [1].

Klik op de schakelaar Webcams inschakelen (Enable webcams) [2] om webcams in of uit te schakelen.

Klik op de schakelaar Bureaublad delen inschakelen (Enable desktop sharing) [3] om het delen van het bureaublad in of uit te schakelen.