Hoe kan ik als cursist een afbeelding uploaden en insluiten in de Rich Content Editor?

Je kunt afbeeldingen insluiten in de Rich Content Editor. Afbeeldingsbestanden kun je uploaden vanaf de computer, selecteren in Unsplash of toevoegen met gebruik van een URL. Je kunt ook afbeeldingen insluiten vanaf je cursus en gebruikersbestanden.

Diverse functies in Canvas ondersteunen de Rich Content Editor, waaronder Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor wanneer een van de Canvas-functies wordt gebruikt die de Editor ondersteunt.

Opmerking: De Rich Content Editor ondersteunt toetsenbordsneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door op het pictogram voor Toetsenbord te klikken of door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Afbeeldingen uploaden vanaf de werkbalk

Afbeeldingen uploaden vanaf de werkbalk

Klik op het pictogram Afbeelding (Image) [1] om een afbeelding vanaf de werkbalk te uploaden.

Je kunt een afbeelding ook uploaden via het menu met afbeeldingsopties. Klik op de pijl Afbeeldingsopties (Image Options) [2] om aanvullende afbeeldingsopties te zien. Selecteer vervolgens de optie Afbeelding uploaden (Upload Image) [3].

Opmerking: Om het pictogram Afbeeldingen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.

Afbeeldingen uploaden vanaf de menubalk

Afbeeldingen uploaden vanaf de menubalk

Je kunt ook afbeeldingen insluiten vanaf de menubalk. Klik op de link Invoegen (Insert) [1]. Navigeer zodat de Afbeelding (Image) opties [2] worden weergegeven en selecteer dan de optie Afbeelding uploaden (Upload Image) [3].

Afbeelding uploaden vanaf de computer

Als standaard toont de afbeelding-uploadtool het tabblad Computer [1]. Klik op een afbeeldingsbestand of sleep het bestand naar de afbeeldingsuploader om het bestand vanaf de computer te uploaden [2].

Opmerking: Afbeeldingen geüpload vanaf je computer met de afbeelding-uploadtool binnen een groep worden toegevoegd aan je groepsbestanden.

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer het afbeeldingsbestand [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Geselecteerd bestand bekijken

De uploader toont de naam van het afbeeldingsbestand [1] en een voorbeeld van de afbeelding [2]. Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [3] om de afbeelding te verwijderen.

Afbeelding uploaden vanaf Unsplash

Klik op het tabblad Unsplash [1] als je een afbeelding vanaf Unsplash wilt uploaden.

Voer een zoekterm in het veld Term zoeken (Search Term) [2] in en selecteer een van de weergegeven opties [3]. Klik op de paginanavigatielinks [4] om meer afbeeldingsopties te zien.

Opmerking: Canvas maakt gebruik van veilige zoekfilters die geleverd worden door Unsplash. Informatie over het inhoudbeleid van Unsplash vind je op hun pagina met Gebruiksvoorwaarden.

Afbeelding uploaden vanaf URL

Klik op het tabblad URL [1] als je een afbeelding met behulp van een URL wilt uploaden.

Voer de URL in het veld Bestands-URL (File URL) [2] in.

Gebruiksrechten beheren

Gebruiksrechten beheren

Indien vereist in je cursus, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je afbeelding selecteren.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [1] een van de vijf opties voor de gebruiksrechten:

  • Ik heb het auteursrecht: originele inhoud die door jou is gemaakt
  • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken: geautoriseerde toestemming van de auteur
  • Het materiaal is in het publieke domein: expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht
  • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt: fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs
  • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons: deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [2].

Opmerking: Als je een cursusleider bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je afbeelding, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

Afbeeldingskenmerken beheren

Om Alt-tekst aan je afbeelding toe te voegen, typ je een alt-tekst beschrijving of teksttags in het veld Alt-tekst (Alt Text) [1]. Als standaard toont het veld Alt-tekst de naam van het afbeeldingsbestand. Alt-tekst wordt door schermlezers gelezen en wordt getoond wanneer een ingesloten afbeelding niet kan worden weergegeven.

Als de afbeelding decoratief is en geen alt-tekst vereist, klik je op het selectievakje Decoratieve afbeelding (Decoratieve Image) [2].

Als standaard is de weergaveoptie Afbeelding insluiten (Embed Image) geselecteerd voor ingesloten afbeeldingen [3].

Om de link van het afbeeldingsbestand weer te geven, selecteer je de weergaveoptie Tekstlink weergeven (Display Text Link) [4]. De bestandslink vervangt de afbeelding in de Rich Content Editor.

Upload van afbeelding insluiten

Upload inleveren

Klik op de knop Inleveren (Submit) om je geselecteerde afbeelding in te sluiten.

Opmerking: De afbeelding knippert voordat deze in de Rich Content Editor wordt ingesloten.

Ingesloten afbeelding bekijken

Afbeelding bekijken

Je kunt je geüploade afbeelding in de Rich Content Editor bekijken. Je kunt ook alt-tekst tags toevoegen en de weergaveopties voor de afbeelding beheren.

Afbeelding bijwerken via Bestands-URL

Klik op de afbeelding [1] en klik vervolgens op de link Afbeeldingsopties (Image Options) [2].

Je kunt de weergave-opties voor ingesloten afbeeldingen beheren in het menu Afbeeldingsopties (Image Options) [3].

Voer een bijgewerkte afbeeldings-URL in het veld Bestands-URL (File-URL) [4] in om een afbeelding die via URL is toegevoegd aan de Rich Content Editor te vervangen of bij te werken.

Klik op de knop Voltooien (Done) [5].

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Als je de Rich Content Editor in Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Antwoord posten.

Inhoud bekijken

Inhoud bekijken

Bekijk de inhoud gemaakt in de Rich Content Editor.