Hoe kan ik een peerbeoordeling inleveren voor een opdracht?

Soms zullen instructeurs gelijken beoordelingen toewijzen aan studenten voor het werk van een andere student. Om de opdracht te voltooien, moet je de opdracht van de student beoordelen en opmerkingen in de opmerkingen-zijbalk plaatsen.

Als je cursusleider een rubriek toevoegt die bepaalt hoe een opdracht moet worden beoordeeld, moet je een beoordeling toekennen aan de hand van de rubriek. Echter, je cursusleider kan je ook vragen om een opmerking achter te laten in de opmerkingen-zijbalk.

Sommige peerbeoordelingen kunnen ook anoniem zijn, wat betekent dat je de naam van de cursist waarvan je de opdracht beoordeelt niet kunt zien. Bovendien kan de student ook niet de naam van de beoordelaar zien wanneer je opmerkingen achterlaat om de beoordeling te voltooien.  

Opdrachten openen

Opdrachten openen

Klik op de link Opdrachten (Assignments) in Cursusnavigatie.

Opmerking: Je kunt ook bij je opdrachten komen middels de Cursusnavigatie, Syllabus, Gradebook, Kalender of Modules.

Opdracht openen

Opdracht openen

Klik op de titel van de opdracht om deze te openen.

Toegewezen peerbeoordeling openen

Toegewezen peerbeoordeling openen

Onder Toegewezen peerbeoordelingen zie je eventuele peerbeoordelingen die aan jou zijn toegewezen. Klik op de naam van de toegewezen gelijke wiens werk je zal beoordelen [1]. Het waarschuwings ikoon geeft aan dat de gelijken beoordeling nog niet compleet is. Een vink ikoon geeft aan dat je de gelijken beoordeling hebt afgemaakt.

Anonieme peerbeoordelingen openen

Anonieme peerbeoordelingen openen

Als je peerbeoordeling anoniem is, kun je de naam van de student niet zien. De naam van de student wordt ook nergens in de opdracht getoond.

Peerbeoordeling bekijken

Klik op de naam van de opdracht [1] om de opdracht te downloaden. Bekijk een voorbeeld van de inlevering door op de knop Feedback bekijken (View Feedback) [2] te klikken.

Feedback met aantekeningen aanmaken

Als de opdracht de mogelijkheid biedt van feedback met aantekeningen, wordt de knop Voorbeeld (Preview) als Feedback bekijken (View Feedback) weergegeven.

Je opent het document met Canvas DocViewer door op de knop Feedback bekijken (View Feedback) [1] te klikken. Je kunt opmerkingen rechtstreeks via DocViewer [2] aan de opdracht toevoegen.

Je kunt rechtstreekse feedback op de opdracht geven met DocViewer, maar je kunt geen bestaande feedback bekijken die door een andere cursist of de cursusleider is ingediend.

Opmerking: Bij anonieme peerbeoordelingen kun je geen opmerkingen in DocViewer achterlaten.

Rubriek voltooien

Als er een rubriek bij de opdracht is gevoegd, hoef je alleen de bijgevoegde rubriek voor de peerbeoordeling in te vullen om de beoordeling af te sluiten.

Klik op de link Rubriek tonen (Show Rubric) [1] om de rubriek weer te geven.

Om een score te geven voor de opdracht met de rubriek, selecteer je rubriekbeoordelingen [2] of voer je voor elk criterium een score in de kolom Punten (Points) [3] in. Klik op de rubriekbeoordeling [4] om een rubriekbeoordeling te deselecteren.

Elke criteriumscore draagt bij aan het totale puntenaantal voor de opdracht [5].

Wanneer je klaar bent, klik je op Opmerking opslaan (Save Comment) [6]. Het is mogelijk dat je je browser moet verversen om te zien of je de vereiste stappen voor de peerbeoordeling hebt voltooid.

Opmerkingen:

  • Afhankelijk van hoe je cursusleider een rubriek instelt, kan deze wel of geen puntwaarden bevatten. Als de rubriek geen puntwaarden bevat, moet je de rubriek nog steeds invullen om de peerbeoordeling te voltooien.
  • Nadat je de rubriek hebt opgeslagen, kun je deze niet bewerken om je opmerkingen of beoordelingen te wijzigen.

Opdrachtopmerkingen toevoegen

Als je opdracht geen rubriek bevat, is het vereist om ten minste één opmerking toe te voegen. Je kunt geen bestaande feedback zien die door een andere cursist of de cursusleider is achtergelaten.

Typ een opmerking in het opmerkingenveld [1], laat een media-opmerking achter [2] of stuur een bestand mee [3]. Klik op de knop Opslaan (Save) [4].

Opmerking: Wanneer een opdracht wordt verborgen, kun je opmerkingen bij peerbeoordeling bekijken. Opmerkingen van cursusleiders blijven echter verborgen totdat de opdracht weer zichtbaar wordt gemaakt.