Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe maak ik als cursist verbinding met webservices buiten Canvas?

Hoe maak ik als cursist verbinding met webservices buiten Canvas?

Canvas is geïntegreerd met een aantal webservices van derden. De meeste van die diensten kunnen geconfigureerd worden vanaf de pagina gebruikersinstellingen.

Gebruikersinstellingen openen

Gebruikersinstellingen openen

Klik in Globale navigatie op de link Account [1] en klik daarna op de link Instellingen (Settings) [2].

Verbinding maken met Webservices

Verbinding maken met Webservices

Je kunt Canvas integreren met de volgende webservices:

Was this article helpful? Yes No