Hvordan administrerer jeg API-adgangs-tokener som studerende?

Du kan administrere API-adgangstokener fra dine brugerindstillinger. Adgangstokener giver adgang til Canvas-ressourcer gennem Canvas-API’en. Adgangstokener kan genereres automatisk til tredjepartsapplikationer eller oprettes manuelt.

Brug af Canvas-API'en giver adgangs-tokenholderen adgang til de samme Canvas-ressourcer, som du kan få adgang til. For eksempel har tredjepartsapplikationer, herunder enheder, du har brugt til at åbne Canvas-appen for studerende, adgang til Canvas på dine vegne. Du kan få flere oplysninger om brugen af Canvas API i Dokumentation for Canvas API.

Åbn brugerindstillinger

Åbn brugerindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Indstillinger (Settings) [2].

Se adgangs-token

Tredjepartsapplikationer med adgangs-tokener og brugergenererede adgangs-tokener er angivet i sektionen Godkendte integreringer [1].

For hver adgangs-token kan du se navn [2], formål [3], udløbsdato [4] og dato for sidste brug [5].

Bemærk: Mobile adgangs-tokener genereres for dig, når du logger ind på en mobil-app til Canvas, og de udløber aldrig. For at fjerne adgangen til en mobilapplikation skal adgangs-tokenet slettes.

Tilføj adgangs-token

Tilføj adgangs-token

For at manuelt tilføje et adgangs-token skal du klikke på knappen Tilføj nyt adgangs-token (Add New Access Token).

Tilføj token-detaljer

Tilføj token-detaljer

Indtast en beskrivelse for dit adgangs-token i feltet Formål [1]. Du kan også vælge en udløbsdato ved at klikke på Kalender-ikonet [2]. For at generere et token uden udløb, skal du feltet Udløb (Expires) efterlades tomt.

For at generere et nyt adgangs-token skal du klikke på knappen Generer token (Generate Token) [3].

Se adgangs-token

Se adgangs-token

Se token-beskrivelsen [1]. For at se token-detaljer skal du klikke på linket detaljer (Details) [2].

Se Token-detaljer

Se Token-detaljer

Oplysninger om adgangs-token indeholder et token, der kan bruges til at foretage API-opkald på dine vegne [1].

For at regenerere et adgangs-token skal du klikke på knappen Regenerer Token (Regenerate Token) [2].

Slet adgangs-token

Slet applikation

Hvis du vil slette et adgangs-token, skal du klikke på ikonet slet.

Bekræft sletning

Bekræft sletning

For at bekræfte sletningen skal du klikke på knappen Okay.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No