Hvordan administrerer jeg meddelelser for et enkelt fag som studerende?

Denne lektion viser, hvordan du administrerer meddelelsesindstillinger fra din kontos meddelelsesside. Du kan også få adgang til fagmeddelelser ved at klikke på knappen Vis fagmeddelelser fra fagets startside. Indstillinger for fagmeddelelser gælder kun for det fag, hvor de er indstillet. For at modtage fagmeddelelser skal du først indstille dine Canvas-meddelelsesindstillinger.

Bemærk: Når en meddelelsesindstilling ændres i dit fag, vil fagmeddelelsesindstillingen tilsidesætte indstillinger, der er angivet i dine kontoindstillinger. Du skal fortsætte med at administrere denne meddelelsestype inden for dit fag.

Åbn Meddelelser

Åbn Meddelelser

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Meddelelser (Notifications) [2].

Åbn fagmeddelelsesindstillinger

Du kan administrere meddelelsesindstillinger for din Canvas-konto og/eller for individuelle fag.

For at administrere meddelelsesindstillinger for et individuelt fag skal du klikke på rullemenuen Indstillinger for (Settings for) [1]. Klik derefter på fagets navn [2].

Åbn meddelelser fra fagets startside

Alternativt kan du få adgang til fagmeddelelser fra fagets startside ved at klikke på knappen Vis fagmeddelelsesindstillinger (View Course Notifications).

Vis fagmeddelelsesindstillinger

Der vises et banner, der angiver, at indstillinger for meddelelser på fagniveau tilsidesætter alle meddelelser på kontoniveau, du måtte have indstillet [1]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [2].  

Et banner viser, hvornår daglige og ugentlige beskeder leveres [3]. For at afvise beskeden skal du klikke på luk-ikonet [4].

For at aktivere eller deaktivere alle meddelelser for faget skal du klikke på skifteknappen Aktiver meddelelser (Enable Notifications) [5].

Se meddelelsestyperne på fagniveau [6] og dine listede kontaktmetoder [7].

Hver meddelelse har en standardindstilling for leveringshyppighed. For at se den aktuelle leveringshyppighed for meddelelser for en meddelelsestype og kontaktmetode skal du holde markøren over meddelelsesikonet [8].

Administrer individuelle meddelelser

For at administrere underretningsfrekvensen for en fagmeddelelse skal du finde meddelelses- og kontaktmetoden. Klik derefter på meddelelsesikonet [1]. Du kan vælge en af fire typer leveringshyppigheder:

  • Giv besked med det samme [2]: Modtag disse meddelelser med det samme for dette fag. Disse meddelelser er en time forsinket, i det tilfælde at en instruktør foretager yderligere ændringer, hvilket forhindrer dig i at modtage flere meddelelser over en kort tidsperiode.
  • Daglig oversigt [3]: modtag en daglig oversigt for denne meddelelsestype.
  • Ugentlig oversigt [4]: Modtag en ugentlig oversigt for denne meddelelsestype.
  • Meddelelser slået fra [5]: Der sendes ingen meddelelser for denne meddelelsestype.

Vis status for fagmeddelelser

Vis status for fagmeddelelser

Du kan se din fagmeddelelsesstatus på fagets startside. Knapikonet Vis fagmeddelelser vises, hvis fagmeddelelser er aktiveret [1] eller deaktiveret [2].