cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan bruger jeg som studerende HTML-visningen i Rich Content Editor?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan bruger jeg som studerende HTML-visningen i Rich Content Editor?

Rich Content Editor vil blive afbrudt i en fremtidig udgivelse. Instruktører kan aktivere funktionen Ny Rich Content Editor i funktionsindstillinger for fag.

Du kan bruge Rich Content Editor til at integrere indhold ved hjælp af HTML. Rich Content Editor bruges i funktioner, der understøtter editoren (beskeder, opgaver, diskussioner, sider og tests).

Når du forsøger at lave brugerdefineret HTML-kodning i Canvas, kan du opleve, at visse HTML-koder ikke virker, når de gemmes. Dette skyldes, at Canvas af sikkerhedsmæssige årsager kun understøtter visse HTML-elementer. Dette gælder også for indhold kopieret og indsat fra en ekstern kilde. Nedenfor er der et link til en liste over HTML-tags, der er tilladt i Canvas. HTML-tags, der ikke er på denne liste, kan blive fjernet fra Canvas Rich Content Editor, når du gemmer dit arbejde. Se PDF’en Canvas HTML Editor AllowList for mere information.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor ved at benytte en af Canvas-funktionerne, der undersøtter Editoren.

Åbn HTML Editor

Åbn HTML Editor

Klik på linket HTML Editor

Bemærk: Når du er i HTML-visning, kan du skifte tilbage ved at klikke på linket Rich Content Editor.

Indtast indhold

Indtast indhold

Indtast dit HTML-indhold.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save) [2].

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i Diskussioner, kan Gem-knappen vises som Slå svar op.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.