Hvordan indlejrer jeg billeder fra internettet i Rich Content Editor som studerende?

Rich Content Editor vil blive afbrudt i en fremtidig udgivelse. Instruktører kan aktivere funktionen Ny Rich Content Editor i funktionsindstillinger for fag.

Du kan benytte Rich Content Editor til at indlejre billeder fra internettet. Du kan også tilføje alt-tags til dine billeder for bedre tilgængelighed.

Rich Content Editor bruges i funktioner, der understøtter editoren (beskeder, opgaver, diskussioner, sider og tests). Hvis en ændring foretages til din billedkilde efter at det er blevet indlejret, vil billedet du har tilføjet til Rich Content Editor ikke blive ændret.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor ved at benytte en af Canvas-funktionerne, der undersøtter Editoren.

Åbn billede

Åbn billede

Klik på Billed-ikonet.

Indlejre eksternt billede

Indlejre eksternt billede

Indsæt eller indtast webadressen for det billede, du vil integrere.

Indsæt alternativ tekst

Indsæt alternativ tekst

Feltet Attributter udfylder feltet Alt text (alternativ tekst) [1], som er navnet på billedet. For bedre tilgængelighed kan du skrive en beskrivelse af billedindholdet. For at tilføje billedet som dekorativt skal du klikke på afkrydsningsfelt Decorative image (Dekorativt billede) [2]. Hvis afkrydsningsfeltet Dekorativt billede er markeret, er Alternativ tekst-feltet gråt.

Bemærk: Hvis du vil medtage en billedtitel, som vises, når en bruger svæver over billedet, skal du indlejre billedet og derefter skifte til HTML Editor. Titelkoder skal tilføjes manuelt til HTML-koden.

Ændre egenskaber - billededimensioner

Ændre egenskaber - billededimensioner

Billedets standarddimensioner udfyldes også automatisk. Dimensioner refereres i pixels defineret af bredde så højde.

For at ændre billedets dimensioner, skal du indtaste antal af pixels, du ønsker for den nye billedebredde [1]. Tryk derefter på tabulatortasten på computerens tastatur. Eftersom Canvas bibeholder aspektforholdet på dit billede, vil billedehøjden automatisk ændres [2].

Indlejre billede

Indlejre billede

Klik på knappen Opdater (Update).

Bemærk: Som en fremtidig genvej, hvis du ikke behøver at ændre egenskaberne for dit billede, skal du lokalisere dit billede og simpelthen dobbeltklikke på navnet på dit billede. Billedet vil blive indlejret direkte i din post.  

Se indlejrede billede

Se indlejrede billede

Se dit indlejrede billede i Rich Content Editor.

Rediger billedeegenskaber

Rediger billedeegenskaber

For at redigere et eksisterende indlejret billede skal du klikke på billedet [1], og derefter på Billed-ikonet [2]. Det indsatte/indlejrede vindue vil vises, så ændringer kan foretages.  

Når du redigerer et eksisterende billede vil URL fanen vise placeringen af billedet. Egenskaberne vil forblive de samme over alle faner og kan redigeres om nødvendigt.

Hvis du ønsker at erstatte dit web billede, indsætte eller indtaste URL for det billede, du ønsker at indlejre [3].

Ændre størrelsen på billedet visuelt

Ændre størrelsen på billedet visuelt

Du kan også benytte håndtagene omkring billedet til visuelt at ændre billedestørrelsen. For at gøre dette skal du klikke på billedet og svæve over en af de hvide bokse, indtil din kursor ændres til en pil. Træk og ændre størrelsen på billedet. Bemærk venligst, at billedet altid vil bibeholde dets aspektforhold for ikke at blive forvrænget.

Bemærk: Rich Content Editor understøtter ikke billedebeskæring.