Hvordan optager jeg som studerende en lydfil ved at benytte Rich Content Editor?

Rich Content Editor vil blive afbrudt i en fremtidig udgivelse. Instruktører kan aktivere funktionen Ny Rich Content Editor i funktionsindstillinger for fag.

Du kan benytte Rich Content Editor til at optage lyd. Rich Content Editor bruges i funktioner, der understøtter editoren (beskeder, opgaver, diskussioner, sider og tests).

Bemærk: HTML5-lydoptagelse gælder kun for Chrome og Firefox. Hvis du bruger Internet Explorer eller Safari, skal du bruge Flash-lydoptagelse.

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor

Åbn Rich Content Editor ved at benytte en af Canvas-funktionerne, der undersøtter Editoren.

Åbn Mediekommentarværktøjet

Åbn Mediekommentarværktøjet

Klik på værktøjet Medier.

Vælg Lydoptagelsesmulighed

Vælg Lydoptagelsesmulighed

For kun at optage lyd skal du klikke på knappen Webcam [1] og vælge muligheden Ingen video (No Video) [2].

Bemærk: Hvis din computer ikke har et webcam, vælges indstillingen Ingen video automatisk.

Vælg mikrofon

Vælg mikrofon

Canvas vælger din standardmikrofon. Men hvis du har flere mikrofoner, kan du vælge din foretrukne mikrofon ved at klikke på knappen Mikrofon (Mic).

Start optagelse

Start optagelse

For at begynde at optage lyd skal du klikke på knappen Start optagelse (Start Recording).

Stop optagelse

Stop optagelse

Tiden [1] og lydstyrkeniveauet [2] af din optagelse vil hele tiden blive vist, mens du optager. For at stoppe optagelsen skal du klikke på knappen Afslut (Finish) [3].

For at slette din nuværende optagelse og starte forfra skal du klikke på knappen Start forfra (Start Over) [4].

Gennemse Optagelse

Gennemse Optagelse

For at forhåndsvise din lydoptagelse skal du klikke på knappen Play [1]. For at gemme din lydfil skal du klikke på tekstfeltet [2], indtaste en titel og derefter klikke på knappen Gem (Save) [3]. For at optage din lydbesked igen skal du klikke på knappen Start forfra (Start Over) [4].

Se optagelse

Se optagelse

Se automatisk din lydfil indsat i Rich Content Editor.

Gem ændringer

Gem ændringer

Klik på knappen Gem (Save) [2].

Bemærk: Når Rich Content Editor benyttes i opgaver, diskussioner, sider og quizzer har du muligheden for at gemme & offentliggøre. Når Rich Content Editor benyttes i Læseplanen og på siden Diskussioner, kan Gem-knappen vises som “Slå svar op”.