Hoe voeg ik een afbeelding bestand toe in een Discussie antwoord?

Je kunt een afbeeldingsbestand rechtstreeks in een Discussieantwoord plaatsen met gebruik van het afbeeldingspictogram. Afbeeldingen kunnen worden ingevoegd vanaf het web, of vanaf je Canvas-gebruikersbestanden. Als er een verandering wordt aangebracht in de bron van je afbeelding nadat deze in een discussie is ingevoegd, zal de afbeelding die aan je discussie is toegevoegd niet veranderen.

Opmerkingen:

Discussies openen

Discussies openen

Klik op de Discussie (Discussions) link.

Discussie openen

Klik op de discussie titel.

Antwoord schrijven

Antwoord schrijven

Maak een nieuwe discussievermelding door te klikken op het tekstveld Antwoorden (Reply).

Afbeelding toevoegen vanaf de werkbalk

Afbeelding toevoegen vanaf de werkbalk

Klik op het pictogram Afbeelding (Image) [1] om een afbeelding vanaf de werkbalk toe te voegen.

Je kunt een afbeelding ook uploaden via het menu met afbeeldingsopties. Klik op de pijl Afbeeldingsopties (Image Options) [2] om aanvullende afbeeldingsopties te zien. Selecteer vervolgens de optie Afbeelding uploaden (Upload Image) [3].

Opmerking: Om het pictogram Afbeeldingen te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties (Options) [4] klikken.

Afbeelding toevoegen vanaf de menubalk

Afbeelding toevoegen vanaf de menubalk

Je kunt ook een afbeelding toevoegen met behulp van de menubalk in de Rich Content Editor. De menubalk toont de titel van de Rich Content Editor-tools en heeft mogelijk de voorkeur voor degenen die toetsenbordnavigatie gebruiken.

Om media up te loaden met behulp van de menubalk, klik je op het menu Invoegen (Insert) [1] en selecteer je vervolgens de optie Afbeelding (Image) [2]. Je kunt nieuwe afbeeldingen uploaden en insluiten vanf je gebruikersbestanden (user files) [3].

Afbeelding uploaden vanaf de computer

Als standaard toont de afbeelding-uploadtool het tabblad Computer [1]. Klik op een afbeeldingsbestand of sleep het bestand naar de afbeeldingsuploader om het bestand vanaf de computer te uploaden [2].

Opmerking: Afbeeldingen die vanaf je computer met de afbeelding-uploadtool zijn geüpload, worden toegevoegd aan je cursusbestanden.

Bestand selecteren

Bestand selecteren

Selecteer het afbeeldingsbestand [1] en klik op de knop Openen (Open) [2].

Geselecteerd bestand bekijken

De uploader toont de naam van het afbeeldingsbestand [1] en een voorbeeld van de afbeelding [2]. Klik op het pictogram Verwijderen (Delete) [3] om de afbeelding te verwijderen.

Afbeelding insluiten vanaf URL

Klik op het tabblad URL [1] als je een afbeelding met behulp van een URL wilt insluiten.

Voer de URL in het veld Bestands-URL (File URL) [2] in.

Gebruiksrechten beheren

Gebruiksrechten beheren

Indien vereist door je instituut, moet je de instellingen voor de gebruiksrechten voor je afbeelding selecteren.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gebruiksrechten (Usage Right) [1] een van de vijf opties voor de gebruiksrechten:

  • Ik heb het auteursrecht: originele inhoud die door jou is gemaakt
  • Ik heb toestemming gekregen om het bestand te gebruiken: geautoriseerde toestemming van de auteur
  • Het materiaal is in het publieke domein: expliciet toegewezen aan het publieke domein, geen auteursrechthouders of is niet meer beschermd door auteursrecht
  • Het materiaal valt onder een uitzondering - bijv. fair use, het recht om te citeren of een andere uitzondering die onder van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving valt: fragment of samenvatting die gebruikt wordt voor commentaar, nieuwsverstrekking, onderzoek of analyse in het onderwijs
  • Het materiaal is gelicentieerd onder Creative Commons: deze optie vereist ook de instelling van een specifieke Creative Commons-licentie

Indien bekend, voer je de informatie van de auteursrechthouder in het veld Auteursrechthouder (Copyright Holder) in [2].

Opmerking: Als je een docent bent en niet zeker weet welk gebruiksrecht van toepassing is op je afbeelding, kun je voor raad contact opnemen met je beheerder.

Afbeeldingskenmerken beheren

Afbeeldingskenmerken beheren

Om Alt-tekst aan je afbeelding toe te voegen, typ je een alternatieve tekstbeschrijving of teksttags in het veld Alt-tekst (Alt Text) [1]. Als standaard toont het veld Alt-tekst de naam van het afbeeldingsbestand. Alt-tekst wordt door schermlezers gelezen en wordt getoond wanneer een ingesloten afbeelding niet kan worden weergegeven.

Als de afbeelding decoratief is en geen alt-tekst vereist, selecteer je de optie Decoratieve afbeelding (Decoratieve Image) [2].

Als standaard is de weergaveoptie Afbeelding insluiten (Embed Image) geselecteerd voor ingesloten afbeeldingen [3].

Om de link van het afbeeldingsbestand weer te geven, selecteer je de weergaveoptie Tekstlink weergeven (Display Text Link) [4]. De bestandslink vervangt de afbeelding in de Rich Content Editor.

Afbeelding insluiten

Upload inleveren

Klik op de knop Inleveren (Submit) om je geselecteerde afbeelding in te sluiten.

Opmerking: De afbeelding knippert voordat deze in de Rich Content Editor wordt ingesloten.

Ingesloten afbeelding bekijken

Ingesloten afbeelding bekijken

Je kunt je geüploade afbeelding in de Rich Content Editor bekijken. Je kunt ook alt-tekst tags toevoegen of wijzigen en de opties voor weergave van de afbeelding beheren.

Antwoord posten

Reactie plaatsen

Klik op de Plaats Antwoord knop.

Discussie-antwoord bekijken

Bericht bekijken

Bekijk je discussie antwoord.