Hvordan blir jeg med i grupper som student?

Du kan registrere deg i en gruppe i emnet ditt dersom instruktøren har aktivert valget Egenregistrerte grupper.

Merknad: Hvis instruktøren din har deaktivert Folk-lenken i Emnenavigasjon, kan du ikke bli med i en gruppe.

Åpne Personer

Åpne Personer

Klikk på lenken «Folk» (People) i Navigering på emner.

Vis grupper

Vis grupper

For tilgang til brukergruppene dine, klikk på Grupper-fanen (Groups) [1].

Du har også tilgang til brukergrupper via menyen for alternativer. Klikk på ikonet for alternativer [2] og klikk på lenken Vis brukergrupper (View User Groups) [3].

Bli med i gruppen

Bli med i gruppen

For å bli med i en gruppe, klikker du på «Bli med» (Join) ved siden av navnet til en tilgjengelig gruppe.

Kontroller grupperegistrering

Kontroller grupperegistrering

Det vises en melding øverst i nettleseren din som kontrollerer at du registrerte deg for gruppen.