Hvordan bruker jeg ikoner og farger på karaktersiden?

Det er forskjellige ikoner på siden Karakterer. Avhengig av hvordan oppgave-innlevering, regler for karaktersetting og kommentarer, vil du se forskjellige ikoner.

Ikon for type innlevering

Ikon for type innlevering

Følgende ikon representerer forskjellige oppgave-innleverings typer på siden din Karakterer:

 • Dokument-ikon [1]: Filopplasting er sendt inn, ikke karaktersatt
 • Tekst-ikon [2]: Tekstoppføring sendt inn, ikke vurdert
 • Ny quiz-ikon [3]: Ny quiz sendt inn, ikke ferdig vurdert (inneholder spørsmål som må manuelt vurdert, eller et auto-innlevert quizpoeng som er slettet og må sendes inn på nytt); kan også vises om en quiz er redigert og inkluderer store endringer som påvirker quizsvaret, som sletting av spørsmål eller sletting av quizsvar, og krever at er karaktersetter fikser det manuelt
 • Diskusjons-ikon [4]: Karaktersatte diskusjoner sendt inn, men ikke karaktersatt
 • Lenke-ikon [5]: En URL er sendt inn, men ikke karaktersatt
 • Synlighet-ikon [6]: Resultatet er usynlig mens instruktøren vurderer, du kan ikke se karakteren din, innleverte kommentarer eller quizsvar før instruktøren legger ut karakterene til oppgaven
 • Quiz-ikon [7]: Quiz sendt inn, ikke ferdig vurdert (inneholder spørsmål som må manuelt vurdert, eller en auto-innlevert quizpoeng som er slettet og må sendes inn på nytt); kan også vises om en quiz er redigert og inkluderer store endringer som påvirker quizsvaret, som sletting av spørsmål eller sletting av quizsvar, og krever at er karaktersetter fikser det manuelt
 • Media-ikon [8]: Media innspilling sendt inn, ikke vurdert

Merknad: Noen eksterne verktøyoppgaver kan vise en bindestrek i stedet for et innleveringsikon etter at du har sendt inn oppgaven.

Ikon for innleveringsdetaljer

Ikon for innleveringsdetaljer

Når instruktøren din karaktersetter oppgaven din, viser karaktersiden en på blå prikk ved siden av oppgaven [1]. Indikatoren forsvinner når du navigerer bort eller oppdaterer siden.

Oppgave-oppdateringer kan også inneholde flere ikoner som representerer innleveringsdetaljer:

 • Avmerkings-pluss ikon [2]: Resultatdetaljer
 • Rubrikk-ikon [3]: Rubrikkdetaljer
 • Diskusjons-ikon [4]: Oppgavekommentarer

Karaktersettingstyper

Karaktersettingstyper

Alle karaktersettingstyper vises forskjellig i karaktersiden. Her kan du ser hvordan hver karaktersettingstype er representert:

 • Tallkarakter (GPA) [1]: Tallkarakter (GPA)-skala
 • Bokstav [2]: Bokstavkarakter
 • Prosent [3]: Karakter vist som prosent
 • Bindestrek [4]: Ingen innlevering
 • Merke-ikon [5]: Godkjent karakter
 • Informasjon om karakter-ikon [6]: Poeng opptjent på denne oppgaven teller ikke opp mot din avsluttende karakter
 • Nummer [7]: Karakter vist som antall poeng
 • EX [8]: Fritatte oppgaver; denne oppgaven kan ikke bli levert, og teller ikke inn mot din gjennomsnittskarakter
 • X-ikon [9]: Ikke godkjent karakter

Merknad: En bindestrek kan fremdeles vises på Karakter-siden etter at du har sendt inn en oppgave for en ekstern verktøyoppgave.

Farger

Farger

Når en oppgavedetalj vises i grå tekst, er denne oppgaven fjernet som en del av oppgavegruppens utregning og teller ikke mot det avsluttende resultatet.

Status

Status

Forsinkede eller manglende oppgaver markeres i statuskolonnen. Hvis en oppgave ikke er innlevert innen fristen, vil det stå at den mangler [1]. Hvis en oppgave innleveres etter fristen, blir den identifisert som forsinket [2].

Merknad: Avhengig av institusjonen kan egendefinerte statuser vises.

Originalitetsrapport

Originalitetsrapport

Hvis instruktøren din bruker originalitetsverktøy, kan du se en originalitetsrapport for innleveringene dine. For å se originalitetsrapporten, klikk på ikonet for Originalitetsrapport [1]. Ikonfargen indikerer prosentandelen tekst som samsvarer med originalitetsverktøyet. Et tidtaker-ikon indikerer at originalitetsverktøyet fortsatt kontrollerer innleveringen din [2].