Hvordan gjør jeg opptak av mediefiler ved å bruke Rich innholdsredigering som student?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å gjøre opptak av video og lyd. Du kan ta opp media så lenge du vil, men kortere medieopptak anbefales. Dersom medieopptaket er lengre enn 15 minutter, bør du vurdere å gjøre opptak og laste opp filen ved hjelp av en ekstern leverandør. Lengre medieopptak krever mer tid for gjengivelse, og kan avbrytes uten en stabil internettforbindelse.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Canvas-videoer støtter også undertekstfiler. Når du gjør opptak og lagrer video, lær hvordan du legger til tekst til en video.

Merknader: 

  • Nettleseren Safari støtter ikke medieopptak. Bruk Chrome eller Firefox for å ta opp media fra Rich innholdsredigering.
  • Media som er tatt opp i Rich innholdsredigering lagres i mappen Opplastede medier i Brukerfiler eller Gruppefiler, avhengig av hvor det er tatt opp. Hvis media er tatt opp som en del av en innleveringsoppgave, lagres mediefilen i brukerfilene dine.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du bruker en av Canvas-funksjonene som støtter redigeringsprogrammet. Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Gjør medieopptak fra verktøylinje

Gjør medieopptak fra verktøylinje

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på Media-ikonet [1]. Fra rullegardinmenyen, velg alternativet Last opp/Ta opp media (Upload/Record Media) [2].

For å vise Media-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Merknad: Hvis Media-ikonet ikke vises på verktøylinjen, er medieopplastinger deaktivert av instutusjonen din.

Gjør medieopptak fra menylinje

Gjør medieopptak fra menylinje

Klikk på lenken Sett inn (Insert) [1]. Naviger for å se Medie (Media)-alternativene [2] og velg alternativet Ta opp media (Record/Upload Media) [3].

Åpne verktøy for medieopptak

Klikk på fanen Opptak (Record).

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Velg alternativer for mikrofon og webkamera.

Medieopptakeren kobler deg til datamaskinens standard mikrofon og webkamera.

For å endre mikrofoninnstillingene dine, klikk på Mikrofon (Mic)-tasten [1]. Velg deretter fra de viste alternativene [2].

For å endre webkamerainnstillingene dine, klikk på Webkamera (Webcam)-tasten [3]. For å deaktivere videoopptak, velg alternativet Ingen video (No Video) [4].

Gjør medieopptak

Gjør medieopptak

Klikk på Start opptak (Start Recording)-tasten.

Fullfør medieopptak

Medieopptakeren viser lengden på gjeldende opptak [1].

For å starte opptaket på nytt, klikk på Spill inn på nytt (Start Over)-tasten [2].

For å fullføre opptaket, klikk på tasten Avslutt (Finish)-tasten [3].

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak

Forhåndsvis medieopptak i medieopptakeren.

Skriv i Tittel (Title)-feltet [2] for å gi et navn til opptaket.

Hvis du vil legge til ditt media i Rich innholdsredigering, klikker du på Lagre (Save)-tasten [3].

Vis innebygd media

Vis innebygd media

Vis dine opplastede mediefiler i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.