Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan genererer jeg en paringskode som student for en observatør?

Hvordan genererer jeg en paringskode som student for en observatør?

Som student kan du generere en paringskode for å koble en observatør til Canvas-kontoen din. Du må opprette en separat paringskode for hver observatør som ønsker å koble seg til kontoen din. For mer informasjon om paringskoder, se Paringskoder - Ofte spurte spørsmål PDF (FAQ-PDF).

En observatør kan være en forelder, foresatte, mentor, rådgiver og andre individuelle som har behov for å se dine Canvas-emner. Lenkede observatører kan vise og delta i bestemte elementer av dine Canvas-emner. For mer informasjon om observatør-rollen, se Observatør-synlighet og deltakelse PDF.

Merknad: Er du en observatør og ønsker å generere en paringskode for en student, trenger du å logge inn på studentens Canvas-konto og følge stegene i denne leksjonen. Når du har kopiert en paringskode, kan du koble til studenten ved å legge inn koden i dine brukerinnstillinger.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på « Konto » (Account) [1], og klikk så på « Innstillinger » (Settings) [2].

Par med observatør

Par med observatør

Klikk på tasten par med observatør .

Merknad: Hvis tasten «Par med observatør» (Pair with Observer) ikke vises i dine brukerinnstillinger, ta kontakt med institusjonen din for hjelp for å pare med observatør.

Kopier paringskode

Kopier paringskode

Kopier den sekssifrede alfanumeriske paringskoden [1]. Du må dele koden med observatøren som vil lenkes til kontoen din. Paringskoden vil utløpe etter sju dager eller når det blir tatt i bruk første gang.

For å lukke vinduet, klikker du på OK -tasten [2].

Merknad: Paringskoden er følsom for små og store bokstaver.

Was this article helpful? Yes No