Hvordan viser jeg karakterene mine i et emne?

Karaktersiden i et emne viser alle karakterer for alle emneoppgaver. Du kan også vise karaktersettingsdetaljer, kommentarer og rubrikker. Dersom faglæreren bruker flere karakterperioder, kan du også filtrere karakterer etter karakterperiode.

Hvis du har noen konkluderte emner og er i stand til å se innholdet deres kan du se de karakterene fra ethvert aktivt emne. Du kan også se konkluderte emnekarakterer fra den globale navigeringsmenyen.

Merknad: Noen detaljer på karaktersiden, som f.eks. karaktersettingsdetaljer og total karakter, kan begrenses i emnet.

Åpne emne

Åpne emne

I Global navigering klikker du lenken Emner (Courses) [1], deretter klikker du på emnenavnet [2].

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Vis vurderinger

Fra karaktersiden kan du velge det emnet du vil se karakterene fra [1]. Som standard er karakterene kronologisk sortert etter innleveringsfrist. I «sorter etter» (Arrange By)-menyen [2] kan du også sortere etter modul, oppgavenavn eller oppgavegruppe. For å se de spesifiserte karakterene, klikk på «Bruk» -tasten(Apply) [3]. Oppgaver som ikke er en del av en modul vil vises på enden av oppgavelisten i alfabetisk rekkefølge. Dersom moduler eller oppgavegrupper ikke brukes i emnet, vil de ikke inkluderes som sorteringsvalg.

Du kan se navnet på oppgaven [4], oppgavens forfallsdato [5], innleveringsdatoen for oppgaven [6] oppgavens status [7] karakteren du fikk og den totale poengverdien til oppgaven [8]. Du vil også kunne se om oppgaven inkluderer karakterdetaljer, kommentarer eller rubrikker [9].

Du kan se forskjellige karakterikoner i poengkolonnen som indikerer typen oppgave du har levert [10]. Disse oppgavene har ikke fått karakter av faglæreren. Når oppgaven har fått karakter, vil ikonet erstattes av et resultat.

Karaktersiden lar deg også opprette hypotetiske og What-If resultater. Du kan klikke på ethvert resultatfelt og få gjennomsnittskarakteren for begge de karaktersatte oppgavene (dersom du ønsker å levere enn oppgave) og ikke-karaktersatte oppgaver.

For å skrive ut karakterer, klikk på «skriv ut karakterer» (Print Grades) [11].

Vis vurderingsperiode

Hvis vurderingsperioder er aktivert i emnet ditt, kan du også filtrere karakterer etter karakterperiode [1]. Som standard viser karaktersiden alltid den nåværende karakterperioden. Dersom oppgaven ikke inkluderer en frist, vil den vises som en del av den siste karakterperioden. For å vise karakterer til et annet emne, klikk på emnets rullemeny [2]. For å se den spesifiserte perioden og emnet, klikk på «Bruk» -tasten (Apply) [3].

Dersom emnet inkluder vektede oppgavegrupper, vil oppgavegruppene variere i sidepanelet avhengig av hvilken karakterperiode du viser. En oppgavegruppe viser om gruppen som har minst en oppgave som har frist i den valgte karakterperioden.

Når vurderingsperioder er vektede og du velger alternativet for alle vurderingsperioder, viser sidefeltet vektene for hver vurderingsperiode.

Vis forsinket oppgave

Vis forsinket oppgave

Faglæreren kan velge å automatisk markere forsinkede oppgaver i emnet ditt. Oppgaver du innleverer etter fristen blir markert som forsinket. Forsinkede oppgaver vil automatisk få en prosentandel av karakteren trukket fra det totale resultatet. Forsinkede oppgaver vises med forsinkelsesikonet i statuskolonnen til karakteroversikten [1]. For å vise innleveringsdetaljer til en forsinket oppgave, klikk på innleveringsnavnet [2].

Vis forsinket innlevering

Vis forsinket innlevering

Siden med innleveringsdetaljene viser karakteren din, mengden som er trukket fra pga. forsinkelsen, og den endelige karakteren.

Vis karakterinfo

Vis karakterinfo

Noen oppgaver inkluderer et svart varselsikon [1] som advarer om at poengene opptjent med denne oppgaven ikke vil telle mot den endelige karakteren [2]. Du bør fortsatt levere denne oppgaven hvis ikke du har fått fritak fra faglæreren din.

Vis kommentar

Hvis det er lagt ved kommentarer i oppgaven, vil oppgaven vises med et Kommentar-ikon. For å vise kommentarer, klikk på Kommentar-ikonet [1]. Hvis det er uleste kommentarer, vises en indikator [2]. Når kommentarene er lest, forsvinner indikatoren.

Kommentarer er organisert kronologisk.

Hvis det er tilbakemeldinger i tillegg til tekstkommentarer, for eksempel mediekommentarer, klikker du på Tilbakemelding-ikonet for å åpne innsendingsdetaljene og se de andre tilbakemeldingene [3].

For å lukke kommentarer, klikk på lukk [4].

Se detaljer om resultatet

Dersom du kan vise karakterdetaljer, klikk på «hakeikonet» (Check mark) [1]. Du kan vise karakterdistribusjonen for oppgaven og se gjennomsnittsresultatet og de høyeste og laveste resultatene, median-resultatene og resultatene for øvre og nedre kvartil [2].

Den horisontale linjen på grafen strekker seg fra 0 til det høyest mulige resultatet av quizen [3]. Den hvite ruten strekker seg fra de laveste til de høyeste studentresultatene. Ditt resultat vises som en blå boks i dette diagrammet.

Du vil kun se karakterresultater dersom flere enn fem studenter har levert oppgaven i emnet. Dersom du ikke ser karakterdetaljene, har mindre enn fem studenter levert oppgaven.

For å lukke karakterdetaljer, klikk på «lukk» [4].

Vis vurderingsveiledning

En oppgave kan også inkludere et «rubrikk»-ikon [1], som betyr at oppgaven inkluderte en rubrikk for karaktersetting. Klikk på ikonet for å vise resultatene dine. Vis resultatet ditt basert på rubrikken [2]. For å lukke rubrikken, klikk på «lukk rubrikk» (Close Rubric) [3].

Merknad: Totalt rubrikk-resultat kan være begrenset av din faglærer.

Vis oppgavegrupper

Vis oppgavegrupper

Karaktersiden vil liste oppgavegruppene inkludert i emnet [1]. Oppgavegrupper lar faglærere organisere oppgavediskusjoner og quizer inn i grupper, og påføre spesifikke karakterregler og eller vekting til disse gruppene. Du kan vise prosentresultatet for hver gruppe [2] og poeng du har tjent versus total poeng mulig [3].

Merknad: Oppgavegruppenes prosentdeler kan begrenses av faglæreren.

Vis sidepanel

Vis sidepanel

Karaktersammendraget viser den totale karakteren [1], lar deg vise lagrede what-if resultater [2], og lar deg vise eller gjemme alle karakterdetaljer kommentarer og rubrikker vist i karaktersiden [3].

Avhengig av karakterutregningen for emnet ditt, kan karakterene vises som en poengverdi eller som en prosentdel.

Merknad: Faglæreren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din [4].

Vis nåværende og endelig karakter

Vis nåværende og endelig karakter

Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets vurderingsskala. Denne karakteren er utregnet med haken «kalkuler basert kun på oppgaver» [1] valgt i sidepanelet.

Den nåværende karakteren er utregnet ved å legge sammen de karaktersatte oppgavene i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning. For å vise den totale karakteren din, fjern avkryssingen i boksen [2]. Karakteren på toppen av sidepanelet vil reflektere den totale karakteren din.

Merknad: Dersom faglæreren har begrenset fra å se nåværende og/eller totale karakterer, vil avkryssing fortsatt påvirke individuelle oppgaver. Du vil kanskje kunne se små endringer i oppgavens skygge som indikerer at en karakter har blitt droppet fra emnet.

Vis prosentdelutregning

Sidepanelet viser informasjon om hvordan karakterene utregnes.

Dersom oppgavegruppen er vektet, vil sidepanelet vise en gjennomgang av vektede oppgavegrupper [1].

Oppgavegrupper vil alltid vises som en prosentdel. Dersom faglæreren lar deg vise totale karakterer, kan du se en gjennomgang av poengene du har fått mot totalt mulige poeng [2].

Merknad: Faglæreren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din i oppgavegruppers prosentdeler.

Vis utregning av poengkarakter

Vis utregning av poengkarakter

Dersom emnet ikke bruker oppgavegrupper, vil den totale karakteren vises som i poeng eller prosentdel. Dersom den totale karakteren vises i poeng, kan du se den totale prosentdelen. Faglæreren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren.  

Merknad: Faglæreren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren din.

Vis utregning av kvalitativ karakter

Vis utregning av kvalitativ karakter

Hvis institusjonen begrenser visningen av kvantitative data, vises totalvurderingen din ved hjelp av en vurderingsskala, vanligvis bokstavkarakterer. Faglæreren kan forhindre deg fra å se den totale karakteren.  

Endre karakteroversikt

Endre karakteroversikt

Dersom du har mer enn et emne, kan du bruke «emnets rullegardinmeny» (Course drop-down menu) [1] for å vise karakterer i andre emner.

Dersom karakterene viser oppgaver og læringsmestringsoverskrifter [2], kan du også vise standardbaserte resultater i læringsmestring.