Hvordan bygger jeg inn media fra en ekstern kilde i Rich innholdsredigering som en student?

Du kan bruke Rich innholdsredigering for å bygge inn video og lyd fra eksterne ressurser. Det er ditt ansvar å sørge for at innholdet er sikkert før du bygger det inn i Canvas.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering med en av Canvas funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åpne innbyggingsverktøyet fra verktøylinjen

Åpne innbyggingsverktøyet fra verktøylinjen

For å laste opp media fra verktøylinjen, klikk på Legg inn-ikonet [1].

For å vise Legg inn-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [2].

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Åpne medieopplasteren fra menylinjen

Du kan også bygge inn media ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å bygge inn media fra menylinjen, klikk på Sett inn (Insert)-menyen [1] og velg alternativet Legg inn (Embed) [2].

Skriv inn innbyggingskode

Skriv inn innbyggingskode

Lim inn koden i feltet Innbyggingskode (Embed Code) [1]. Klikk på Send inn (Submit)-tasten [2].

Legg inn media

Legg inn media

Klikk på Send inn (Submit)-knappen.

Forhåndsvis innebygd media

Forhåndsvis innebygd media

Forhåndsvis det innebygde mediet ditt i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.