Hvordan oppretter jeg en hyperlenke fra Microsoft Office 365 i Rich innholdsredigering som en student?

Hvis emnet har aktivert Microsoft Office 365, kan du opprette dokumenter, presentasjoner eller regneark i OneDrive og deretter opprette en hyperlenke til dokumentet alle steder der du kan bruke Rich innholdsredigering i Canvas. Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Når filene er lenket i Rich innholdsredigering, viser lenken det nøyaktige navnet på filen. Kontroller at filnavnene er riktige før du lenker en fil.

Merknader: 

  • Hvis du ikke kan se Microsoft Office 365-alternativet i LTI-verktøy-menyen i Rich innholdsredigering, kan du fortsatt inkludere filen ved å opprette en hyperkobling eller publisere Microsoft Office 365-innholdet på internett og lime inn innbyggingskoden i HTML-redigeringsprogrammet.
  • PDF-filer lagt til gjennom Microsoft Office 365 som ikke kan forhåndsvises i Sharepoint, støttes ikke for forhåndsvisning i Canvas. For å forhåndsvise PDF-filene, må du legge dem til emnefilene og koble til dem i Rich innholdsredigering.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du bruker en av Canvas-funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Åpne apper

Åpne apper

Du kan se en liste over eksterne verktøy i menylinjen. Klikk på lenken « Verktøy » [1]. Gå til alternativet Apper (Apps) [2] og velg alternativet Vis alle (View All) [3].

Alternativt kan du se appene dine fra verktøylinjen. Klikk på « App »-ikonet [4] i verktøylinjen.

Merknad: For å vise applikasjonsikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [5].

Vis nylig brukte apper

Vis nylig brukte apper

Hvis du tidligere har bruk en ekstern app fra Rich innholdsredigering, kan du raskt åpne nylig brukte apper.

For å vise nylig bruke apper, klikk på App-ikonet [1]. Velg deretter appen du ønsker å åpne [2].

For å vise alle apper, klikk på Vis alle-lenken [3].

Åpne Microsoft Office 365

Åpne Microsoft Office 365

Klikk på Microsoft Office 365 -lenken [1].

Du kan også filtrere menyalternativene i emnet ved hjelp av feltet «Søk» (Search) [2].

Merknad: Hvis Microsoft Office 365-lenken ikke vises, kan det hende at LTI ikke er aktivert i emnet ditt. Du kan fortsatt inkludere filen ved å opprette en hyperkobling eller publisere innholdet på internett og lime inn innbyggingskoden i HTML-redigeringsprogrammet.

Legg ved fil

Finn filen du vil koble til, og klikk i avmerkingsboksen ved siden av filnavnet [1]. Klikk på «Legg ved fil» (Attach File)-knappen [2].

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet.