Hvordan sender jeg inn en fil som en oppgaveinnlevering?

Du kan laste opp en video- eller lydfil som oppgaveinnlevering i Canvas. Du kan også bruke Canvas til å ta opp lyd eller video for oppgaveinnlevering. Før du leverer inn en oppgave er det lurt å gå over all oppgaveinformasjon, som oppgaverubrukk, hvis gjeldende. Du kan også sende inn oppgaver med en Android- eller iOS-enhet.

For å lære mer om tilgjengelige valg for å bruke mediefiler i Canvas, sjekk ressurdsokumentet Canvas mediesammenligning.

Merknader:

  • Canvas vil ikke akseptere medieopplastninger større enn 500 MB.
  • Instruktøren vil bestemme hvilke innleveringer som er tillatt. En eller begge av disse valgene vil kanskje ikke være tilgjengelige. Du har også muligheten til å sende inn oppgaver på ny hvis din instruktør tillater det.
  • Ikke alle oppgaver kan sendes inn online. Hvis du ikke kan se lenken Send inn oppgave, kan det hende instruktøren vil du skal levere inn oppgaven på en annen måte, eller tilgjengelighetsdatoen har passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.
  • Hvis det er aktivert på kontoen din, spiller Canvas en feireanimasjon når du leverer inn en oppgave i tide. Hvis du foretrekker det, kan du imidlertid deaktivere denne funksjonsinnstillingen gjennom brukerinnstillingene dine.
  • Hvis oppgaven du får tilgang til ser annerledes ut, kan det hende at oppgaven din bruker funksjonsvalget Oppgaveforbedringer.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Lever oppgave

Lever oppgave

Klikk på Start oppgave (Start Assignment)-tasten.

Merknad: Hvis du ikke ser Start oppgaven-lenken, kan det hende at instruktøren din vil at du skal sende inn oppgaven din online, eller tilgjengelighetsdatoen er passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.

Vis siste karakter varsel

Vis siste karakter varsel

Et banner kan dukke opp over oppgaven din for å indikere at instruktøren din har fjernet oppgaven fra totalkarakter-beregninger. Denne innstillingen påvirker imidlertid ikke oppgave innleveringer.

Velg medier

Ta opp/last opp media gjennom Media Tab

For å åpne medieopplastingsverktøyet, velg fanen Media [1] og klikk på Ta opp / last opp media [2].

Gjør medieopptak

Gjør medieopptak

Du kan velge mellom videoopptak [1] og lydopptak [2] for opplasting til oppgaven.

Klikk på mikrofontasten Mic [1] for å velge en mikrofon til opptaket. Klikk på webkameraknappen Webcam for å velge et webkamera eller skru webkameraet av for kun å gjøre lydopptak [2].

Merknad: Dersom du får en feil som sier at «opplasting av mediakommentar har ikke blitt konfigurert ordentlig» (Media comment uploading has not been set up properly), vennligst kontakt instruktøren din.

Last opp media

Last opp media

Du kan laste opp en lydfil [1] eller en videofil [2] til oppgaven. Prosessen er det samme for begge.

Velg mediafil

Velg mediafil

Velg filen du ønsker å laste opp og klikk på «åpne» (Open) for å begynne å laste opp filen.

Overvåk filopplasting

Overvåk filopplasting

Overvåk filopplastingen. Opplastingsprosessen vil automatisk fullføres.

Lever oppgave

Lever oppgave

Se opplastingen av medieopptaket i boksen for oppgaveinnlevering [1]. Du kan legge til tekstkommentarer på opptaket [2].

Hvis du vil erstatte det innspilte eller opplastede mediet før du sender inn oppgaven, må du oppdatere nettleseren og spille inn eller laste opp mediet på nytt.

For å levere inn opptaket, klikk på Send inn oppgave [3].

Vis innlevert oppgave

Sidepanelet viser informasjon om innleveringen din [1].

Hvis instruktøren tillater det, kan du velge å sende inn en annen versjon av oppgaven din ved å klikke på Nytt forsøk (New Attempt) [2]. Du kan bare vise detaljer om den nyeste innleveringen i sidepanelet, men din instruktør vil kunne se alle innleveringer.

Når instruktøren har karaktersatt innleveringen din,viser karakterlenken i Navigering på emner gi en indikator på karaktersetting.  Du kan også se detaljer angående din oppgave og lenker til flere tilbakemeldinger in din karakter side.

Merknader:

  • Etter å ha levert inn en oppgave, vil oppgaven fortsatt vises i Oppgaver og Emneoversikten. Den fjernes ikke fra listen under oppgaveinnlevering.
  • Når du sender inn en oppgave på nytt kan du bare åpne og se din siste innlevering. Men instruktøren din kan se alle innleveringene.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No