Hvordan svarer jeg hver type spørsmål i en test?

Instruktører kan velge fra en mengde spørsmålstyper som kan legges til i en test.

Merknad: Det kan hende at instruktøren din bruker et oppdatert testverktøy som heter Nye Tester i emnet ditt Funksjonaliteten kan være forskjellig mellom disse test-typene. For hjelp med å svare testspørsmål, se Hvordan svarer jeg hver type spørsmål i Nye Tester?

Essay spørsmål

Essay spørsmål

For å svare et essay spørsmål, klikk i tekstboksen og skriv innholdet ditt i Rich innholdsredigering [1]. Du kan bruke redigeringen til å formatere innholdet ditt. Rich innholdsredigering inkluderer også en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Merknad: Essay spørsmål kan også bli brukt til matematiske spørsmål som krever LaTeX liknings redigering. For å sette inn en matematisk ligning, klikk på Options-ikonet [2] og klikk på Ligning-ikonet [3].

Filopplasting spørsmål

Filopplasting spørsmål

For å svare et filopplasting spørsmål, klikk på tasten Velg fil . Canvas vil åpne en fil dialogboks der du kan lokalisere filen på datamaskinen din. Velg filen og den vil lastes opp som svaret ditt. Canvas vil bekrefte at filen din er lastet opp [2]. Du kan også fjerne filen din ved å klikke ikonet fjern [3] og send inn ny fil.

Fyll ut de blanke feltene spørsmål

Fyll ut de blanke feltene spørsmål

For å svare et fyll ut de blanke feltene spørsmål, klikk på tekstboksen og skriv inn svaret ditt.

Fyll ut flere blanke felt spørsmål

Fyll ut flere blanke felt spørsmål

For å svare fyll ut flere blanke felt spørsmål, klikk på den første tekstboksen [1] og skriv inn det første svaret ditt. Klikk i tekstboks nummer to [2] og skriv inn ditt andre svar. Fortsett prosessen til du har svart på spørsmålene.

Formel spørsmål

Formel spørsmål

For å svare et formel spørsmål, klikk på tekstboksen og skriv inn svaret ditt.

Samsvarende spørsmål

Samsvarende spørsmål

For å svare samsvarende spørsmål, klikk på nedtrekksmenyen [1] og velg svaret ditt [2]. Fortsett til du har samsvart alle delene.

Flere svar spørsmål

Flere svar spørsmål

For å svare et flere svar spørsmål, klikk på avmerkingsboksen [1] ved siden av alle de aktuelle svarene [2].

Spørsmål med flere valg

Spørsmål med flere valg

For å svare et spørsmål med flere valg, klikk på radio-knappen ved siden av svaret.

Flere spørsmål i nedtrekksmeny

Flere spørsmål i nedtrekksmeny

For å svare spørsmål i en nedtrekksmeny, klikk på nedtrekksmenyen og velg svaret ditt. Fortsett til du har svart alle delene av spørsmålet.

Numeriske svar spørsmål

Numeriske svar spørsmål

For å svare et numerisk spørsmål, klikk på tekstboksen og skriv inn svaret ditt.

Sant/usant spørsmål

Sant/usant spørsmål

For å svare et sant/usant spørsmål, klikk på radio-knappen ved siden av svaret.