Hvordan tilnærmer jeg oppgaveresultater ved bruk av What-If resultatfunksjonen?

Som student kan du se dine karakterer basert på What-If-resultater slik at du vet hvordan karakterene dine vil påvirket av kommende oppgaver, eller oppgaver som ble levert på ny. Du kan teste resultater for en oppgave som allerede inneholder en karakter, eller en oppgave som ikke har karakter enda.

Merknader:

  • What-If resultater simulerer oppdatering til nåværende og endelige karakterer. Avhengig av karakterutregningen for emnet ditt, kan karakterene vises som en poengverdi eller som en prosentdel.
  • Instruktøren kan forhindre deg fra å se din nåværende og/eller endelige karakterer.
  • Hvis det er aktivert av institusjonen, kan det hende at du bare kan se kvalitative data, for eksempel bokstavkarakterer og vurderingskommentarer.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på Vurderinger (Grades)-lenken.

Vis nåværende eller endelig karakter

Vis de eksisterende karakterene for å se hvordan tilnærmede karakterer vil påvirke karakteren din.

Dersom tilgjengelig vil den nåværende karakteren vises i sidepanelet [1]. Den nåværende karakteren er kalkulert ved å legge sammen karaktersatte oppgaver i henhold til vektingen i emnets karaktersettingsordning, og gjelder når boksen for «utregnet kun basert på karaktersatte oppgaver» (Calculate based only on graded assignments) [2] er valgt i sidepanelet. Denne boksen blir valgt automatisk.

Dersom du ønsker å se din totale karakter, fjern avkryssingen i boksen. Karakteren vil kalkuleres på bakgrunn av både karaktersatte og ikke-karaktersatte oppgaver.

Vis vurderingsperiode

Vis vurderingsperiode

Dersom instruktøren bruker karaktersettingsperioder, vil karaktersiden gå til den nåværende perioden som standard. For å endre karaktersettingsperioden (Grading Period), klikk på rullemenyen [1]. Klikk på « Bruk » (Apply)-tasten [2].

Oppgaveresultat

Finn oppgaven og klikk på resultatcellen.

Skriv inn What-If resultat

Skriv inn et hypotetisk resultat for oppgaven.

Vis What-If karakterer

Denne karaktersiden oppdaterer det totale resultatet med What-If karakteren.

Tilbake til faktisk resultat

For å bytte fra ditt What-If resultat til det faktiske resultatet, klikk på pilen ved siden av What-If karakteren [1]. Du kan også bytte resultater i sidepanelet ved å trykke på «bytt til faktisk resultat» (Revert to Actual Score) [2].

Hvis lagrede What-If resultater

Hvis lagrede What-If resultater

For å se dine karakterer ved bruk av What-If resultater du har fått i emnet, klikk på vis «lagrede What-If resultater» (Show Saved What-If Scores).