Som student, hvordan bruker jeg Å gjøre-listen og sidefeltet i Dashbordet?

I kortvisningen Dashbord og Nylige aktiviteter Dashbord, inneholder sidefeltet en gjøremålsliste og andre seksjoner som hjelper deg med hvilke oppgaver og handlinger som kommer i alle dine emner. Sidefeltet inkluderer spesifikke elementer for instruktør og student-roller. Er du påmeldt i Canvas-emner med mer enn en brukerrolle, vil sidefeltet vise elementer for begge rollene.

Sidefeltet er liknende sidefeltet som vises i den Hjemmeside Emne, men emne-sidefeltet inkluderer kun punkter for bestemte emner. Avhengig av oppsettet til Hjemmesiden Emne, kan sidefeltet i et emne inneholde flere seksjoner enn det som vises i sidefeltet.

Merknad: Du kan også vise enheter på gjøremålslisten fra Listen vis dashbord.

Åpne Dashbord

Åpne Dashbord

I global navigering, klikker du på Dashbord (Dashboard).

Vis sidefelt emnepunkter

Vis sidefelt emnepunkter

Sidefeltet viser forskjellige handlingspunkt i alle dine emner. Hvert punkt er assosiert med en spesifikt emne. Alle punkter fra alle dine aktive emner vises i sidefeltet— ikke bare favorittemnene i Dashbordet.

Ved emneidentifisering, viser hvert sidefelt emnekode, eller kortnavn, for emnet [1]. Emnekoden er plassert direkte under emnets fulle navn.

Kallenavn til emnet kan settes sammen av sidefelt emnekoder som er for lange eller på andre måter forvirrende å huske hvilke emner de representerer. Har du opprettet et kallenavn for emnet, vises kallenavnet i sidefeltet istedenfor emnekoden [2]. Men original emnekode vises alltid i emnets kort.

Vis studentseksjoner

Vis studentseksjoner

Sidefeltet hjelper deg med å se hva som er neste oppgave og tilbakemeldingen du har mottatt på tvers av emnene dine. Oppgaver som ikke får karakter eller som ikke behøver å innleveres på nett, vises imidlertid bare frem til forfallsdatoen.

Seksjonen Å gjøre viser opptil syv elementer med forfallsdatoer og arrangementsdatoer de neste ukene, inkludert ikke-karaktersatte tester, oppgaver som ikke krever en Canvas-innlevering, og emnekunngjøringer [1]. Hvert punkt på Å gjøre-listen viser oppgavenavnet, emnenavnet, antallet poeng og forfallsdatoen for oppgaven. Når forfallsdatoen er over, forblir punktene i denne seksjonen i fire uker.

Seksjonen Nylige tilbakemeldinger viser oppgaver med tilbakemeldinger fra instruktøren din i løpet av de siste fire ukene [2] (Recent Feedback).

Tasten Vis karakterer lenker til siden Dashbord-karakterer og viser karakterer for alle dine aktive emner [3] (View Grades).

Administrer sidestolpeelementer

Administrer sidestolpeelementer

Hvert seksjonselement viser et ikon for å skille mellom forskjellige oppgavetyper og andre elementer i Å-gjøre listen [1] (To Do).

Inneholder en seksjon flere elementer enn det som kan vises, kan du vise alle å gjøre elementer ved å bruke lenken Vis alle [2] (Show All). Denne lenken fører deg til listevisning dashbord.

For å fjerne et Å gjøre-element, klikk på ikonet fjern [3]. Elementet(-ene) er fjernet fra listen.

Merknad: Oppgaver sendt inn gjennom Canvas forsvinner automatisk fra Å gjøre-listen. Oppgaver som ikke innleveres (som leveres inn på papir/i timen) kan bare fjernes fra listen manuelt.

Opprett nytt emne

Opprett nytt emne

Hvis institusjonen din tillater det, kan du også opprette et nytt emne fra Dashbordet.