Hvordan viser jeg mine Canvas-grupper som student?

Du kan se gruppene du er påmeldt i ved bruk av den globale navigeringsmenyen. Dersom du ikke ser grupper, har du ikke blitt med i grupper, eller blitt meldt opp i grupper av en instruktør. Tidligere grupper er listet opp under overskriften Tidligere grupper.

Åpne grupper

Åpne grupper

I Global navigering, klikk på Grupper (Groups) [1], se så de gjeldende gruppene dine (current group) [2]. For å vise alle grupper, klikk på « Alle grupper » (All Groups)-lenken [3].

Vis grupper

Grupper organiseres inn i «nåværende grupper» (Current Groups) [1] og «tidligere grupper» (Previous Groups) [2].

Vis nåværende grupper

Nåværende grupper er grupper i emner som er en del av det nåværende semesteret eller perioden. Du kan se navnet på gruppen [1] og emnenavnet for gruppen [2]. Dersom et emne inkluderer en periodedato [3] vil periodedatoen vises ved siden av emnenavnet. Avhengig av tilgangsinnstillingene til et emne, kan nåværende grupper vise grupper i emner som har blitt publisert men ikke enda startet.

Tilgjengelige grupper viser tekst med lenker [4]. Disse gruppene assosieres med nåværende emner. For å åpne en gruppe, klikk på navnet til gruppen.

Vis tidligere grupper

Grupper listet opp under overskriften Tidligere grupper, er grupper som er en del av fullførte emner. Studenter kan ikke vise gruppemateriale eller samhandle med gruppen etter at emnet er fullørt.

Merknad: Noen institusjoner tillater ikke at tidligere grupper vises på emnesiden.