Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg samarbeid som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan viser jeg samarbeid som student?

Dersom du har blitt invitert til å være med på et samarbeid, har du tilgang til samarbeid i Canvas. Samarbeidsfiler kan også vises i din online konto for samarbeidstype (henholdsvis OneDrive eller Google Drive).

Hvis institusjonen din gir tillatelse til det, kan du opprette samarbeid innenfor emnet. Instruktøren din kan alltid se alle samarbeid du oppretter, selv om andre studenter bare kan se samarbeid som har blitt delt med dem. Hvis instruktøren har lagt deg til en emnegruppe, kan du alltid opprette samarbeid innenfor en gruppe.

Du kan velge å motta varslinger om samarbeid i dine Canvas varslingsinnstillinger.

Merknad: Avhengig av institusjonens preferanser, vil kanskje samarbeidssiden din ikke matche med bildene vist i denne leksjonen. Funksjonaliteten til siden forblir derimot det samme.

Åpne samarbeid

Åpne samarbeid

I emnenavigering,klikk på « Samarbeid » (Collaborations)-lenken.

Vis samarbeid

Vis samarbeid

Samarbeidssiden viser alle samarbeid hvor du har blitt invitert til å delta. For hvert samarbeid kan du se navnet på samarbeidet [1], beskrivelsen [2], personen som opprettet samarbeidet [3] og tidspunktet og datoen samarbeidet ble opprettet [4].

Legg til samarbeid

Legg til samarbeid

Hvis du har tillatelse til det, kan institusjonen din la deg opprette samarbeid innenfor emnet ditt.

For å legge til et nytt samarbeid, klikk på « Start nytt samarbeid » (Start a new Collaboration)-tasten.

Avhengig av hva institusjonen din foretrekker, er det mulig at du kan opprette et Google Drive-samarbeid eller opprette et Microsoft Office 365-samarbeid.

Hvis samarbeidssiden din ikke stemmer overens med bildet vist i denne leksjonen, kan du fortsatte opprette et Google Docs-samarbeid.

Åpne samarbeid

Åpne samarbeid

For å åpne et samarbeid, klikk på navnet til samarbeidet.

Merknad: Samarbeidet vil åpnes i en ny fane. Du vil kanskje bli spurt om å logge inn for å se filen.

Vis fil

Vis filen i henholdsvis Google Drive eller OneDrive.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.