Hvordan laster jeg opp et dokument i Rich innholdsredigering som en student?

Du kan laste opp filer fra datamaskinen din til lenken i Rich innholdsredigering.

Flere funksjoner i Canvas støtter Rich innholdsredigering, inkludert kunngjøringer, oppgaver, diskusjoner, sider og quizer.

Innebygde dokumentlenker viser som standard et ikon som lar brukerne forhåndsvise dokumentet i Rich innholdsredigering. Du kan deaktivere innebygd forhåndsvisning eller åpne innebygd forhåndsvisning automatisk.

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering

Åpne Rich innholdsredigering når du bruker en av Canvas-funksjonene som støtter redigeringsprogrammet.

Merknad: Rich innholdsredigering støtter tastatursnarveier. For å vise menyen til snarveier, klikk på ikonet tastatur (Keyboard) eller trykk ALT+F8 (PC-tastatur) eller Option+F8 (Mac-tastatur).

Last opp dokument via dra og spill

Last opp dokument via dra og spill

Du kan laste opp og bygge inn et dokument ved å dra og slippe filen som er lagret på datamaskinen din.

Merknad: Du kan laste opp og bygge inn flere dokumenter ved å dra og slippe filene som er lagret på datamaskinen din.

Last opp dokument via kopier og lim inn

Last opp dokument via kopier og lim inn

Du kan laste opp og bygge inn et dokument ved å kopiere og lime inn filen som er lagret på datamaskinen din. For å kopiere en fil til utklippstavlen, åpne filens plassering. Høyreklikk på filen og velg Kopier eller klikk på filen og bruk snarveien CTRL+X på PC eller Command+C på Mac.  Du kan lime inn filen ved å høyreklikke på Rich teksteditor og velge Lim inn eller bruke snarveien CTRL+V på PC eller Command+V på Mac.

Last opp dokument fra verktøylinjen

Last opp dokument fra verktøylinjen

For å laste opp et dokument fra verktøylinjen, klikk på « Dokument »-ikonet [1]. Fra rullegardinmenyen, velg alternativet Last opp dokument (Upload Document) [2].

For å vise Dokument-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [3].

Last opp dokument fra menylinjen

Last opp dokument fra menylinjen

Klikk på lenken Sett inn (Insert) [1]. Naviger for å se Dokument (Document)-alternativene [2] og velg alternativet Last opp dokument (Upload Document) [3].

Last opp fil

Klikk for å bla gjennom filene dine [1] eller dra og slipp en mediefil i medieopplasteren [2] for å laste opp en fil fra datamaskinen din.  

Velg fil

Velg fil

Velg dokumentfilen [1] og klikk på Åpne (Open)-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser dokumentfilnavnet [1]. For å slette filen, klikk på Slett-ikonet [3].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for dokumentet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av de fem alternativene for brukerrettigheter:

  • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
  • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
  • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
  • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
  • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en instruktør og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for dokumentet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Send inn opplasting

Send inn opplasting

For å laste opp ditt valgte dokument, klikker du på Send inn (Submit)-tasten.

Merknad: Filen blinker før det legges inn i Rich innholdsredigering.

Lagre endringer

Lagre endringer

Klikk på tasten Lagre (Save).

Merknad: Når du bruker Rich innholdsredigering i Diskusjoner, kan Lagre-tasten vises som Post et svar-tasten.

Vis innhold

Vis innhold

Vis innholdet som ble opprettet i Rich innholdsredigering.

For å forhåndsvise filen, klikk på fillenken [1].

For å laste ned et koblet dokument, klikk du på ikonet « Last ned » (Download) [2].