Hvordan legger jeg til kontaktmetoder for å motta Canvas-varslinger som en student?

I Canvas kan du legge til kontaktmetoder for å motta varslinger. Kontaktmetoder lar deg velge hvordan du mottar varslinger når forskjellige hendelser oppstår innen et emne. Varslinger gjelder for alle emner i Canvas. Canvas støtter varsling gjennom e-post, Slack og ulike web-tjenester.

Når du legger til kontaktmetoder, kan du stille egne varslingsinnstillinger for å velge hvor ofte du blir varslet om emnehendelser.

Se video om varslingsinnstillinger.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Legg til kontaktmetoder

Legg til kontaktmetoder

I Kontaktmetoder (Ways to Contact) i sidepanelet, vil kontoen vise den standard e-postadressen som er tilknyttet din konto, hvis noen. Dersom du ønsker å legge til en ekstra e-postadresse, klikk på legg til e-postadresse (Add Email Address) [1].

Hvis du har flere Canvas-kontoer, kan du se Legg til-ikonet [2], som lar deg slå sammen adressen med en annen Canvas-konto som bruker samme e-postadresse.

Dersom du ønsker å legge til Slack som en kontaktmetode, klikk på lenken Legg til kontaktmetode (Add Contact Method) [3].

Vis kommunikasjonsadvarsler

Vis kommunikasjonsadvarsler

Canvas sender ikke varslinger til kommunikasjonskanaler som har blitt avvist, som betyr at kanalen ikke lengre kan forsøke å generere eller sende en varsling. Avvisning kan skje fra ugyldige adresser (på grunn av skrivefeil, endrede adresser, osv.) eller blokkerte servere.

I brukerinnstillinger kan Canvas vise de følgende ikonene for å indikere en kontaktmetodes status:

  • Advarsel (Warning) [1]: indikerer en avvist metode. For å fikse feilen kan du fjerne og så legge til den nye kontaktmetoden til din profil.
  • Hake (Check Mark) [2]: varsler om en ubekreftet e-postadresse.

For å slette kontaktmetoden, klikk på slett [3].

Vis godkjente integrasjoner

Vis godkjente integrasjoner

Når tredjepartsintegrasjoner får tilgang til kontoen, vil godkjente integreringer (Approved Integrations)-seksjonen vise de autoriserte integrasjonene. Hver integrasjon vil vise navnet på appen, hensikten (om en er beskrevet), datoen appen sist ble brukt, datoen appen utgår og en lenke for å vise flere detaljer.