Hvordan viser jeg oppgavekommentarer fra min faglærer?

Du kan se kommentarer fra din faglærer i karaktersiden. De fleste kommentarer er plassert i oppgavesidepanelet. Faglæreren kan også etterlate kommentarer i dine oppgaveinnleveringer som merknader eller mediekommentarer.

Åpne karakterer

Åpne karakterer

I kursnavigeringen, klikk på karakterer (Grades).

Vis oppgavekommentarer

Finn oppgaven og klikk på Kommentarer-ikonet [1]. Vis kommentarene i oppgaven [2]. Du kan også vise forfatteren, datoen og tidspunktet for kommentaren.

For å vise mediekommentarer eller vedlagte filer i innsendingsdetaljene, klikk på Tilbakemelding-ikonet [3].

Åpne oppgave

Oppgaveinnleveringen viser også kommentarer. Klikk på tittelen til oppgaven.

Vis kommentar

Vis kommentar

Faglærerkommentarer lagt til innleveringen, i tillegg til alle kommentarer lagt til av deg, vil vises i kommentardelen av sidepanelet [1]. Disse kommentarene kan være tekstkommentarer, mediekommentarer eller vedlagte filer. For å vise en mediekommentar, klikk på Spill av (Play)-knappen [2]. For å åpne en vedlagt fil, klikk på filnavn-lenken [3].

Dersom oppgaven inkluderer en rubrikk [4], kan faglæreren også etterlate kommentarer i rubrikken. Lenken Vis rubrikk viser en indikator hvis kommentarer er lagt til en rubrikk [5].

Vis innlagte kommentarer

Vis innlagte kommentarer

Dersom du har levert oppgaven med en filopplasting, kan faglæreren ha inkludert annotert tilbakemelding i oppgaven din.

Filer som støtter merknader viser en vis tilbakemelding (View Feedback)-lenke ved siden av innleveringen. Lenken Vis tilbakemelding viser en indikator hvis kommentarer med merknader er lagt til en støttet oppgave. Lær hvordan du kan se innlagte kommentarer.

Legg til kommentarer

Legg til kommentarer

Du kan legge til kommentarer til oppgaveinnleveringen (assignment submission) [1]. Alle kommentarer som legges inn på en gruppeinnlevering sendes til faglæreren og hele gruppen.  

Hvis gruppeinnlevering inkluder alternativer for kommentarer, gis hvert gruppemedlem karakter individuelt. For å sende kommentarer til faglæreren din, velg Bare send kommentarer til faglærer (Send comment to instructor only) [2]. For å sende inn kommentarene til faglæreren og hele gruppen, velg Send kommentar til hele gruppen (Send comment to the whole group) [3].

For å sende inn kommentaren, klikk på Lagre (Save) [4].

Legg til Mediekommentar

Legg til Mediekommentar

For å legge til en mediekommentar til din innlevering, klikk lenken Mediekommentar (Media Comment). Du kan gjøre opptak av en video eller audio-kommentar som du kan sende til din faglærer.

Legg til emoji

Legg til emoji

Hvis det er aktivert av faglæreren din, kan du legge til emojis i innleveringskommentarer.

Klikk på emoji-menyen [1] for å velge en emoji.

Klikk på emojien fra den nylig brukte menyen [2] for å bruke en nylig brukt emoji.