Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan legger jeg til en kunngjøring i en gruppe?

Hvordan legger jeg til en kunngjøring i en gruppe?

Som student kan du lage en kunngjøring innen en gruppe.

Åpne kunngjøringer

Åpne kunngjøringer

I Gruppenavigasjonen klikker du på Announcements-lenken.

Legg til kunngjøring i hjemmesiden til grupper.

Du kan også legge til en kunngjøring i hjemmesiden til gruppen ved å klikke på tasten « Legg til ny kunngjøring » (Add New Announcement).

Legg til kunngjøring

Legg til kunngjøring

Klikk på « Legg til kunngjøring » (Add Announcement)-tasten

Opprett kunngjøring

Gi kunngjøringen din en tittel [1] og legg til innhold ved hjelp av Rich innholdsredigering [2].

Merknad: Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Lagre kunngjøring

Lagre kunngjøring

Klikk på « Lagre ».

Vis kunngjøring

Vis kunngjøring

Vis kunngjøringen på siden for kunngjøringer.

Was this article helpful? Yes No