Hvordan legger jeg til en kunngjøring i en gruppe?

Som student kan du lage en kunngjøring innen en gruppe.

Åpne kunngjøringer

Åpne kunngjøringer

I Gruppenavigasjonen klikker du på « Kunngjøringer » Announcements-lenken.

Legg til kunngjøring i hjemmesiden til grupper.

Du kan også legge til en kunngjøring i hjemmesiden til gruppen ved å klikke på tasten « Legg til kunngjøring » (Add Announcement).

Legg til kunngjøring

Legg til kunngjøring

Klikk på « +Kunngjøring » (+Announcement)-tasten

Opprett kunngjøring

Gi kunngjøringen din en tittel [1] og legg til innhold ved hjelp av Rich innholdsredigering [2].

Merknad: Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Lagre kunngjøring

Lagre kunngjøring

Klikk på Lagre (Save)-tast.

Vis kunngjøring

Vis kunngjøring

Vis kunngjøringen på siden for kunngjøringer.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No