Hvordan bruker jeg Filer som student?

Som student, tillater Filer deg å lagre filer og oppgaver innen Canvas. Du kan laste opp en eller flere filer, vise alle detaljer om filene fine og forhåndsvise filer. Filer er bygget med responsiv design for å justere for nettleserskalering Mappen navigasjonsvindu, filvisning og til og med filnavn justeres til bredden på nettleservinduet.

Se en video om filer.

Du kan ha tilgang til filer (dokumenter, bilder, media, osv.) på tre forskjellige funksjonsområder:

  • Brukerfiler, plassert på brukerkontoen din
  • Emnefiler, plassert i hvert emne du er påmeldt (om instruktøren din tillater deg å se emnefiler)
  • Gruppefiler, plassert i hver gruppe du er medlem

Vise filer

Grunnleggende funksjonalitet innen Filer er de samme innen hver filplassering, men noen funksjoner kan være forskjellige i følge funksjonsområde.

Venstre panel [1] viser alle mapper for rask navigering. Noen mapper kan plasseres innen andre mapper. For å utvide alle mapper, klikk pilen ved siden av mappenavnet.

Når du klikker navnet på en mappe, alt innhold innen mappen du ser i, vises i høyre panel [2]. Du kan også klikke på mappenavnet i høyre panel for å se mappeinnhold.

Navigere i filoverskrifter

For hver fil, kan du se navnet på filen [1] datoen filen ble opprettet [2], datoen filen ble modifisert [3], navnet på personen som modifiserte filen (om den er modifisert av en annen bruker) [4] og størrelsen på filen [5].

Du kan også vise den publiserte statusen [6] for dine brukerfiler.

Filer er sortert alfabetisk. For å sortere filer, klikk på navnet til hvilken som helst overskrift.

Administrere filer

Avhengig av filområde, kan filer inneholde flere valgt for å behandle filer:

Søk etter filer [1]. Filer er fullstendig søkbare på filnavn.

Legg til mappe [2]. Legg til ny mappe fil Filer for å lagre filer. Mapper kan også inneholde andre mapper.

Last opp en fil [3]. Last opp en fil til Filer.

Endre tilstanden til filen [4]. Filer kan publiseres, avpubliseres eller inneholde en begrenset status.

Administrere utvalgte filer

For å velge en fil, klikk på navnet til filen. Du kan også velge flere filer samtidig ved å holde kommando (Mac) eller Control-tasten (PC).

Når en fil er valgt, viser Filer fil-verktøyet på toppen av vinduet. Avhengig av filområde, kan verktøyet inneholde flere valg for å behandle utvalgte filer:

 Du kan også administrere noen eller alle valg for en utvalgt fil innen filens « Valg » (Options)-meny [6].

Vis brukerettigheter

Vis brukerettigheter

Emnefiler og gruppefiler kan vis en kolonne for brukerrettigheter. Er det aktivert, kan kolonnen vise brukerrettigheter (opphavsrett) for filen [1]. Filer kan ikke inneholde en brukerrettighet som vises som et « varsels » (Warning) -ikon [2].

For å endre brukerrettigheter for en fil i gruppefiler, klikk på ikonet « brukerrettigheter » (Usage right) for filen [3].