Hvordan viser jeg mine Canvas-grupper som student?

Etter å ha logget på Canvas kan du se dine nåværende emner. Du kan også se tidligere eller fremtidige emner i Canvas.

Merknad: Noen institusjoner kan begrense tilgang til visning eller tilgang til fremtidige emner før start datoen og/eller tilgang til fullførte emner etter emnet er fullført.

Åpne emner

Åpne emner

I Global Navigering, klikk på «emner» (Courses) [1], og klikk så på «alle emner» (All Courses) [2].

Vis emner

Emner organiseres i «alle emner» (All Courses) [1], «tidligere påmeldinger» (Past Enrollments)[2], «fremtidige påmeldinger» (Future Enrollments [3] og «grupper» (Groups) [4].

Vis alle emner

Alle emner er emner som er en del av det nåværende semesteret eller perioden. Avhengig av innstillingene for «mine emner» (My Courses) kan også vise emner som ikke har startet enda, eller er upubliserte.

Emner som er tilgjengelige for deg er listet i blå tekst [1]. Disse emnene har blitt publisert og inkluderer en link til emnet. For å åpne et emne, klikk på navnet til emnet. Emner som er innen den nåværende periodedatoene, men ikke er tilgjengelige er listet i svart tekst [2]. Disse emnene har ikke blitt publisert.

Du kan også vise kallenavn du har gitt emnene [3].

Dersom et emne inkluderer en periodedato [4] vil periodedatoen vises ved siden av emnenavnet.

Hvert emne inkluderer din påmeldingsstatus [5]. Statuser kan være student, lærer, LA, observatør, designer eller en tilpasset rolle som opprettet av institusjonen.

Vis tidligere påmeldinger

Emner under «tidligere påmeldinger» er emner som er ferdige, men fortsatt er tilgjengelige som read-only arkiverte emner. Du kan se emnemateriale og karakterer, men kan ikke levere oppgaver.

Merknad: Noen institusjoner tillater ikke at tidligere grupper vises på emnesiden.

Vis fremtidige påmeldinger

«Fremtidige påmeldinger» (Future Enrollments) er emner som vil bli gjort tilgjengelige som en del av en periode eller spesifikk emnestartdato.

Fremtidige emner kan bli publisert eller lukkes. Noen institusjoner vil derimot begrense deg fra å se publiserte emner før startdatoen. Dersom et fremtidig emne ikke inkluderer en link [1], kan emnet ikke vises før startdatoen.

Dersom et fremtidig emne inkluderer en link [2], kan emneinnhold vises men ikke delta i emnet før startdatoen. Full deltakelse inkluderer levering av oppgaver og svar på diskusjoner.

Merknad: Noen institusjoner tillater ikke at fremtidige påmeldinger vises på emnesiden.

Vis grupper

Dersom du er påmeldt i grupper, vil gruppeseksjonen vise grupper innen dine nåværende emner. Du kan vise alle dine emner i dine grupper.