Hvordan sender jeg inn en online oppgave?

Du kan sende online-oppgaver i Canvas med forskjellige typer innlevering. Instruktører kan velge hva slags online innleveringer de ønsker å bruke. Du har også muligheten til å sende inn oppgaver på ny hvis din instruktør tillater det.

Alle vedlegg som er lagt til som en del av en karaktersatt oppgaveinnlevering er også kopiert til dine bruker filer men regnes ikke inn i din brukerkvote. Når filen når har blitt lastet opp som en innlevering, kan filen ikke slettes. Filene lagres i innleveringsmappen.

Før du sender inn en oppgave, vil du kanskje ønske å se gjennom all oppgaveinformasjonen, slik som oppgaverubrikken, hvis det er noen.

Denne leksjonen viser hvordan du leverer en standard online oppgave. Finn ut hvordan du legger inn en hverandrevurderingsoppgave.

Innleveringer med tredjeparts fil-vedlagt

Du kan sende inn oppgaver fra Google Drive, Dropbox eller en annen tredjepartstjeneste via datamaskinen på én av to måter:

  1. Last ned filen til datamaskinen og send inn som en filopplasting
  2. Del filen, kopier filens URL, og send inn som en nettside-URL

Mobile innleveringer

Du kan også sende inn oppgaver med en Android- eller iOS-enhet.

Merknader: 

  • Det er mulig at ikke alle filtyper er tilgjengelige for oppgaven din, avhengig oppgave-innleveringstypen som er satt av din instruktør.
  • Ikke alle oppgaver kan sendes inn online. Hvis du ikke ser Send inn oppgave lenken, kan det hende at instruktøren din vil at du skal sende inn oppgaven din på en annen måte eller tilgjengelighetsdatoen er passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.
  • Canvas støtter ikke opplasting av filer som er større enn 5 GB.
  • Hvis det er aktivert på kontoen din, spiller Canvas en feireanimasjon når du leverer inn en oppgave i tide. Hvis du foretrekker det, kan du imidlertid deaktivere denne funksjonsinnstillingen gjennom brukerinnstillingene dine.
  • Hvis oppgaven du får tilgang til ser annerledes ut, kan det hende at oppgaven din bruker funksjonsvalget Oppgaveforbedringer. Se denne guiden for mer informasjon.
  • Gruppeoppgaver støtter ikke innleveringstypen med studentkommentarer.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-lenken.

Merknad: Du kan også få tilgang til oppgaver gjennom brukeren din eller emnedashbordet, emneoversikt, karakteroversikt, kalender eller moduler.

Vis emneoppgaver

Vis emneoppgaver

Klikk på navnet på oppgaven.

Start oppgave

Start oppgave

For å levere en oppgave, klikk på Start oppgave (Start Assignment).

Merknad: Hvis du ikke ser Start oppgaven-lenken, kan det hende at instruktøren din vil at du skal sende inn oppgaven din online, eller tilgjengelighetsdatoen er passert. Vis beskrivelsen av oppgaven og se etter instruksjoner, eller kontakt instruktøren din for hjelp.

Vis innleveringsforsøk

Vis innleveringsforsøk

Instruktøren din kan begrense antall innleveringsforsøk du får for en tildelt oppgave. Hvis oppgaven din har et begrenset antall innleveringsforsøk, kan du se antall innleveringsforsøk du har gjort [1] og antall innleveringer tillatt for oppgaven [2].

Når du har brukt alle innleveringsforsøkene dine, deaktiveres tasten Nytt forsøk (New Attempt) [3].

Vis siste karakter varsel

Vis siste karakter varsel

Et banner kan dukke opp over oppgaven din for å indikere at instruktøren din har fjernet oppgaven fra totalkarakter-beregninger. Denne innstillingen påvirker imidlertid ikke oppgave innleveringer.

Velg type innlevering

Instruktøren vil avgjøre hva slags innleveringer som passer for hver oppgave. Det er fire typer innlevering: laste opp en fil, sende en tekstoppføring, angi en nettside-URL eller sende inn medier. Du kan bare velge én innleveringstype per innlevering.

Merknad: Det er mulig at ikke alle filtyper er tilgjengelige for oppgaven din, avhengig oppgave-innleveringstypen som er satt av instruktøren din.

Send inn studentkommentar

Send inn studentkommentar

For å sende inn et kommentert dokument, klikk på Studentkommentar (Student Annotation)-fanen.

Merknad: Gruppeoppgaver støtter ikke innleveringstypen med studentkommentarer.

Sende inn en filopplasting

Sende inn en filopplasting

For å laste opp en fil fra datamaskinen eller ta et bilde med webcameraet ditt og sende inn som oppgave, velg fanen Last opp fil (File Upload).

Send inn en tekstoppføring

Send inn en tekstoppføring

For å send inn en tekstinnlegg -oppgave, velg fanen tekstinnlegg (Text Entry) .

Merknad: Oppgaveinnleveringen Rich innholdsredigering inkluderer en ordtellingsvisning under det nedre høyre hjørne av tekstboksen.

Send inn nettsted-URL

Send inn nettsted-URL

For å legge til en nettadresse, trykk på fanen Nettadresse (Website URL) .

Send inn medieopptak

Send inn medieopptak

For å sende inn et medieopptak, trykk på fanen Media .

Lever oppgave

Send inn nettsted-URL

Klikk på tasten Send inn oppgave (Submit Assignment) når du er klar til å sende inn oppgaven din.

Merknad: Store filer sendt inn gjennom fanen Filopplasting viser en statusindikator for innlevering.  

Vis innlevering

Når du har sendt inn arbeidet ditt, vil du se informasjon om innleveringen din i sidepanelet [1]. For filopplastinger inneholder sidepanelet en lenke til innleveringen din for å laste ned om nødvendig.

Hvis du ønsker, kan du sende en annen versjon av oppgaven din ved hjelp av tasten « Nytt forsøk » (New Attempt) [2]. Du kan bare vise detaljer om den nyeste innleveringen i sidepanelet, men din instruktør vil kunne se alle innleveringer.

Når faglæreren har karaktersatt innleveringen din,viser karakterlenken i Navigering på emner en indikator på karaktersetting.

Du kan også se detaljer angående din oppgave og lenker til flere tilbakemeldinger på karaktersiden din.

Merknader:

  • Oppgaven din vil fremdeles vises i Oppgaver og Emneoversikten; oppføringen blir ikke fjernet med oppgave innleveringer.
  • Når du sender inn en oppgave på nytt kan du bare åpne og se din siste innlevering. Men instruktøren din kan se alle innleveringene.