Hvordan sender jeg en melding til en bruker i et emne i innboksen som student?

I innboksen kan du sende meldinger til en eller flere brukere i et emne.

Hvis mottakerlisten inneholder mer enn 100 brukere, vil meldingen automatisk sendes som individuelle meldinger til hver bruker. Som avsender, inkluderes du også i antallet totale mottakere.

Lær mer om Innboksen (Inbox).

Merknader:

  • Du kan for øyeblikket ikke sende meldinger til brukere i flere emner.
  • Du kan også sende en melding til deg selv, men meldinger kan kun vises i mappen Sendte meldinger.
  • Brukere viser innboksen når de har en aktiv påmelding i emnet, og brukerne kan ikke bli med i et emne med mindre det er publisert.
  • Du kan ikke sende meldinger til brukere i fullførte emner.

Åpne innboks

Åpne innboks

I global navigering, klikk på « Innboks » lenken (Inbox).

Lag melding

Klikk på Skriv-ikonet.

Velg emne

Velg emne

I rullegardinmenyen Emne (Course) [1] velger du emnet hvor du vil sende meldingen [2].

Legg til bruker

Legg til bruker

Søk etter en bestemt bruker i Til (To)-feltet [1]. Alternativt kan du finne og velge en bruker ved å klikke på Emneliste (Course Roster)-knappen [2].

Søk etter bruker

Søk etter bruker

Skriv inn brukerens navn i Til (To)-feltet [1] for å søke etter en bruker. Velg brukerens navn fra listen [2].

Legg til flere brukere

Fjern mottakernavn

Skriv inn navnene til brukerne i Til (To)-feltet [1] for å sende melding til flere brukere.

Du kan sende en individuell melding til hver mottaker ved å klikke i avkryssingsboksen Send en individuell melding til hver mottaker (Send an individual message to each recipient) [2].

Bruk adresseboken

Bruk adresseboken

Klikk på knappen Adresseboken (Address Book) [1] for å velge en bruker fra emnelisten. Velg en rolle for brukeren som du ønsker å legge til [2]. Velg deretter brukerens navn [3]. Navnene er oppført i alfabetisk rekkefølge etter etternavn.

Hvis du vil legge til flere brukere i meldingen, trykker du på kommandotasten (Mac) eller kontrolltasten (Windows) og klikker på navnet til de aktuelle brukerne.

Klikk på Tilbake (Back)-valget option [4] for å navigere tilbake til emnelisten.

Send melding

Send melding

Skriv inn et emne for meldingen i emnefeltet [1].

Hvis du sender meldinger til flere brukere, men du ikke vil at hver bruker skal se hvem som er inkludert i meldingen, klikk på avkrysningsboksen for Send separat melding til hver mottaker (Send an individual message to each recipient) [2]. Hvis meldingen din inkluderer over 100 mottakere (inkludert deg som avsender), vil denne boksen krysses av automatisk.

Skriv meldingen i meldingsfeltet [3]. Alt innhold blir sendt i ren tekst. URL-adresser som er inkludert i en melding, blir automatisk klikkbare lenker etter at meldingen er sendt.

Klikk på Vedlegg (Attachment) eller Mediafil (Media File)-knappene [4] for å inkludere et vedlegg eller en mediefil.

Når du er ferdig, klikk på tasten Send [5].