Hvordan legger jeg en bildefil til et diskusjonssvar som student?

Du kan legge en bildefil direkte inn i diskusjonssvar ved å bruke bildeikonet. Bilder kan bli innebygd fra nettet ellerdine Canvas brukerfiler. Hvis det foretas en endring på kilden til bildet ditt etter at det har blitt lagt til et diskusjonssvar, vil bildet i diskusjonen forbli uendret.

Merknader:

Åpne diskusjoner

Åpne diskusjoner

I emnenavigering, klikk på Diskusjoner (Discussions).

Åpen diskusjon

Klikk på tittelen til diskusjonen.

Opprett svar

Opprett svar

Opprett et nytt diskusjonsinnlegg ved å klikke på Svar (Reply) -tekstfeltet.

Legg til bilde fra verktøylinjen

Legg til bilde fra verktøylinjen

For å legge til et bilde fra verktøylinjen, klikk på Bilde-ikonet [1].

Du kan også laste opp et bilde fra medievalg-menyen. For å se flere bildevalg, klikk på Bildevalg (Image Options)-pilen [2]. Velg deretter alternativet Last opp bilde (Upload Image) [3].

Merknad: For å vise Bilde-ikonet, må du kanskje klikke på Alternativer-ikonet [4].

Legg til bilde fra menylinjen

Legg til bilde fra menylinjen

Du kan også legge til et bilde ved hjelp av menylinjen i Rich innholdsredigering. Menylinjen viser tittelen på Rich innholdsredigering-verktøy og kan være å foretrekke for dem som bruker tastaturnavigasjon.

For å laste opp et bilde via menylinjen, klikk på Sett inn (Insert)-menyen [1] og velg alternativet Bilde (Image) [2]. Du kan laste opp nye bilder og bygge inn bilder fra dine brukerfiler [3].

Last opp bilder fra datamaskinen

Som standard vises bildeopplastingsverktøyet i Datamaskin (Computer)-fanen [1]. Klikk eller dra og slipp en bildefil i bildeopplasteren for å laste opp en fil fra datamaskinen din [2].

Merknad: Bilder som lastes opp fra datamaskinen din ved hjelp av bildeopplastingsverktøyet, legges til brukerfilene dine.

Velg fil

Velg fil

Velg bildefilen [1] og klikk på Åpne (Open)-tasten [2].

Vis valgt fil

Opplasteren viser bildefilnavnet [1] og en bildeforhåndsvisning [2]. For å slette bildet, klikk på Slett-ikonet [3].

Bygg inn bilde fra URL

For å bygge inn et bilde ved hjelp av en URL, klikk på URL-fanen [1].

Skirv inn URL-adressen i Fil-URL (File URL)-feltet [2].

Administrer brukerrettigheter

Administrer brukerrettigheter

Hvis institusjonen din krever det, må du velge innstillinger for brukerrettigheter for bildet ditt.

I rullegardinmenyen Brukerrettighet (Usage Right) [1], velg minst én av alternativer for brukerrettigheter.

  • Jeg har opphavsretten: originalt innhold opprettet av deg
  • Jeg har fått tillatelse til å bruke filen: autorisert tillatelse av forfatteren
  • Materialet er i et offentlig domene: eksplisitt tilordnet et offentlig domene, kan ikke være opphavsrettsbeskyttet, eller er ikke lenger beskyttet av opphavsrett
  • Materialet er underlagt et unntak - f.eks. rettferdig bruk, retten til å sitere eller andre under gjeldende lov om opphavsrett: utdrag eller sammendrag brukt til kommentarer, nyhetsrapportering, forskning eller analyse i utdanning
  • Materialet er lisensiert under Creative Commons: dette alternativet krever også en spesifikk Creative Commons-lisens

Hvis kjent, skriv inn informasjonen til opphavsrettsinnehaveren i feltet Opphavsrettsinnehaver (Copyright Holder) [2].

Merknad: Hvis du er en faglærer og ikke er sikker på hvilken brukerrett som gjelder for bildet ditt, kan du kontakte din institusjonelle administrator for veiledning.

Administrer bildeattributter

Administrer bildeattributter

For å legge til alt-tekst på bildet ditt, skriv en alternativ tekstbeskrivelse eller tekstkode i feltet Alt-tekst (Alt Text) [1]. Alt-teksten vises i bildefilnavnet som standard. Alt-teksten leses av skjermlesere, og vises når et innebygd bilde ikke kan vises.

Hvis bildet er dekorativt og ikke krever noen alt-tekst, velg alternativet Dekorativt bilde (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Legg inn bilde (Embed Image) viser som standard for innebygde bilder [3].

For å vise lenken til bildefilen, velg visningsalternativet Vis tekstlenke (Display Text Link) [4]. Lenken til filen vil erstatte bildet i Rich innholdsredigering.

Bygg inn bilde

Send inn opplasting

For å legge inn ditt valgte bilde, klikker du på Send inn (Submit)-tasten.

Merknad: Bildet blinker før det legges inn i Rich innholdsredigering.

Vis innebygd bilde

Vis innebygd bilde

Vis det opplastede bildet ditt i Rich innholdsredigering. Du kan også legge til eller redigere alt-tekst-tagger og administrere alternativene for bildevisning.

Publiser svar

Publiser svar

Klikk på send svar (Post Reply).

Vis diskusjonssvar

Vis publisering

Vis diskusjonssvar.