cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan viser jeg rubrikken for min oppgave?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hvordan viser jeg rubrikken for min oppgave?

Instruktøren kan inkludere en rubrikk som en del av oppgaven. Rubrikken er et sett av kriterier som instruktøren vil bruke for å karaktersette diskusjonen. Før oppgaver leveres kan du bruke rubrikken for å vurdere ditt eget arbeid, og sikre at oppgaven møter alle kravene til instruktøren.

Du kan se rubrikkresultater for en vurdert oppgave på Vurderinger-siden eller fra oppgavedetaljer-siden.

Merknader:

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på lenken Oppgaver (Assignments) .

Åpne oppgave

Åpne oppgave

Klikk på navnet på oppgaven.

Vis vurderingsveiledning

Vis vurderingsveiledning

Oppgaverubrikker vises under oppgaveinstruksjonen.

Rubrikken inkluderer Kriterier [1], Rangeringer [2], og fulle poengverdier [3]. Et rubrikkriterie kan inkludere opp til fem forskjellige og individuelle poengverdier.

Merknad: Avhengig av hvordan instruktøren din har satt opp rubrikken, kan det inkludere poengverdier eller ikke. Om rubrikken ikke inkluderer poengverdier, kan instruktøren din fortsatt bruke det for å gi tilbakemelding på oppgavene dine.

Vis detaljer for vurderingsveiledning

Kriterie kan inkludere en beskrivelse [1].

Rubrikken vil også inkludere et læremål assosiert med emnet [2]. Læremål er identifisert av et lite flagg og brukes for å vurdere læringsmestring i et emne. Læremålet viser også terskelen for læremålet, og hvor mange poeng som må oppnås for å møte forventninger. Instruktøren din kan gi deg tillatelse til å se resultatene i ditt emne.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.